Začenja se obnova vozišča na Šmihelskem mostu

Mestna občina Novo mesto bo jutri, 25. julija 2017, začela z obnovo dotrajanega vozišča na Šmihelskem mostu, kar bo vplivalo tudi na prometno ureditev. V času del, ki bodo predvidoma potekala do 20. avgusta 2017, bo most zaprt za motorni promet, urejeni bodo obvozi.

Na mostu vsakoletno prihaja do poškodb voziščne konstrukcije. Posebno problematičen je spodnji del mostu, kjer je voziščna konstrukcija v smeri Šmihel pred križiščem izpostavljena dodatnim zavornim silam vozil zaradi naklona vozišča. V začetku marca je bila izvedena preiskava, ki je pokazala, da je zaradi dotrajanosti in slabega stanja najbolj smiselna tako zamenjava voziščne konstrukcije kot hidroizolacije v celoti.

Zaradi obsežnosti sanacije bo potrebna popolna zapora mostu.

Obvoz bo urejen prek Kandijske ceste, Levičnikove ceste in Seidlove ceste oziroma obratno.

Za osebna vozila in tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3,5 tone, bo možen tudi obvoz prek mestnega jedra.

Investicija bo znašala 170 tisoč evrov brez DDV, izvajalec je podjetje CGP.

C. R.