Začela se je čebelarska sezona; poglejte, kateri razpisi so na voljo

(vir: arhiv)

Z otoplitvijo in daljšimi dnevi so se poleg narave prebudile tudi čebele, od katerih je posredno ali neposredno odvisne dve tretjini človekove hrane. Te dni čebele pospešeno razmnožujejo zalego, prinašajo v panj cvetni prah in tudi že nekaj medu. Tako pripravljajo vse potrebno, da bodo lahko v času, ko bosta zacveteli češnja in akacija, začele obilno polniti medeno satovje.

V času, ko se začne intenzivnejši razvoj čebel, država vsako leto objavi različne razpise povezane z čebelarstvom. Letos je za čebelarje na treh razpisih ministrstva za kmetijstvo na voljo več kot 300.000 evrov subvencij za tehnično pomoč, racionalizacijo sezonske selitve panjev in vzrejo čebeljih matic.

Največ sredstev je na voljo na razpisu za tehnično pomoč čebelarjem, 269.000 evrov. Od tega je 137.500 evrov namenjenih za sofinanciranje čebelarske opreme in za pomoč čebelarjem začetnikom v letu 2018. Razpis so odprli 28. marca, zaprli pa ga bodo 31. julija.

30.000 evrov bo namenjenih za racionalizacijo sezonske selitve panjev. Na tem razpisu bodo lahko čebelarji dobili denar za sofinanciranje nakupa novih sredstev za prevoz čebel na pašo. Tudi pri tem razpisu bodo prijave zbirali od 28. marca do zaprtja oziroma do 31. julija.

Za 29.800 evrov subvencij pa je razpisanih za vzrejo čebeljih matic. Za ta sredstva lahko kandidirajo vzrejevalci matic, ki so povečali vzrejo kakovostnih rodovniških ali gospodarskih plemenskih čebeljih matic, subvencijo pa bodo lahko pridobili tudi za vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji. Rok za oddajo vlog je začel teči 23. marca, zaključen pa bo 18. aprila.

Zlato pravilo škropljenja

Žal iz nekaterih krajev v Sloveniji že poročajo o prvih letošnjih pomorih čebel, ki so posledica nevestnega dela kmetov in vinogradnikov, predvsem tistih, ki škropijo s prepovedanimi škropivi ali škropijo v času, ko tega ne smejo početi. Zlato pravilo pravi, da je treba v času, ki so aktivne čebele, to pa je od zgodnje pomladi do pozne jeseni, škropiti pred sončnim vzhodom (ali pa tik po njem) in po sončnem zahodu. Slednje še posebej velja za vroče dni, ko je temperatura nad 25 stopinj Celzija.

Čebele namreč škropivo zamenjajo za vodo, zato je zanje v vročih dneh še posebej vabljivo. Škropiti je treba tudi s škropivi, ki niso nevarna za čebele.

M. R.