Začel se je postopek za spremembo zakona o tujcih

Fotografija je simbolična. (vir: policija.si)

V tem tednu je potekalo medresorsko usklajevanje predloga sprememb zakona o tujcih, ki med drugim prinaša tudi rešitev glede omejevanja vlaganja prošenj za azil ob množičnih migracijah. Pri dovoljenjih za bivanje tujcev v Sloveniji je dan večji poudarek znanju slovenskega jezika, kakor to poznajo tudi v drugih evropskih državah. Spremembe bodo tudi pri združevanju družin in podobno.

Na ministrstvu za notranje zadeve, ki ga vodi Aleš Hojs, so pripravili predlog, da v primeru pojava kompleksne krize, recimo v primeru spremenjenih razmer na področju migracij ali drugih okoliščin, ministrstvo lahko predlaga vladi, naj državnemu zboru predlaga izglasovanje začasne omejitve izvajanja zakona o mednarodni zaščiti (azilu).

Če bo takšen predlog potrjen na vladi in nato še v državnem zboru, bo policija namero tujca za vložitev prošnje za mednarodno zaščito zavrgla in ga napotila nazaj v sosednjo državo članico EU, iz katere je tujec vstopil v Slovenijo.

To bi bilo mogoče pod pogojem, da v tej državi članici EU ni sistemskih pomanjkljivosti v zvezi z azilnim postopkom ter da ni pogojev za sprejem prosilcev, ki bi lahko povzročili nevarnost mučenja, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja. Ta ukrep pa med drugim ne bi veljal v primeru, da zdravstveno stanje tujca tega ne bi omogočalo, če bi šlo za mladoletnika brez spremstva ali če bi prosilec nedvoumno izkazal, da sosednja država članica EU zanj osebno ni varna država.

Predlog novele pa med drugim tudi sedanjo dvofazno ureditev izdajanja aktov in nalaganja obveznosti nezakonito prebivajočim tujcem za prostovoljni odhod iz države spreminja v enofazni sistem.

To pomeni, da bo policija neposredno izvrševala odločbe upravnih organov, če tujec ne bo sledil njihovemu izreku

Glede na predlog bo prišlo tudi do novih vrst enotnih dovoljenj za prebivanje in delo ter dovoljenj za začasno prebivanje tujcev v državi.

Med novostmi, ki jih predlaga ministrstvo, je tudi pogoj začetnega znanja slovenskega jezika (A1 po Skupnem evropskem jezikovnem okviru) za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine. Za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje po petih letih neprekinjenega zakonitega prebivanja tujca v Sloveniji pa predlagajo še nekoliko boljše znanje slovenskega jezika (A2).

Ministrstvo navaja, da tudi v nekaterih drugih državah članicah EU zahtevajo pogoj znanja jezika države članice za izdajo dovoljenja za začasno ali stalno prebivanje.

Za pridobitev pravice do združitve družine pa predlagajo nov pogoj, to je dvoletno zakonito bivanje v Sloveniji.

Predlog prinaša še eno novost. To je enotno obliko izkaznice za vse tujce, ki jim Slovenija izda dovoljenje za prebivanje ali potrdilo o prijavi prebivanja.

Predlog prinaša tudi nove vrste enotnih dovoljenj za prebivanje in delo ter dovoljenj za začasno prebivanje. Eno od teh je dovoljenje za začasno prebivanje zaradi iskanja zaposlitve in samozaposlitve za raziskovalca, ki je v Sloveniji zaključil raziskovalno delo, in za študenta, ki je v Sloveniji končal študij na višješolskem ali visokošolskem zavodu.

Druga vrsta dovoljenja pa je dovoljenje za začasno prebivanje zaradi opravljanja prostovoljskega dela. Predlog pa bi uvedel tudi novo vrsto enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, in sicer enotno dovoljenje zaradi opravljanja pripravništva. Predlagajo še nekatere boljše in bolj poenostavljene pogoje za vstop in prebivanje študentov, ki prihajajo v Slovenijo z namenom študij in izobraževanja, pa tudi za tiste, ki želijo izvajati raziskovalno delo v EU, ter njihove družinske člane.

Usklajevanj glede predloga sprememb Zakona o tujcih bo še nekaj, do končne oblike se lahko še kaj spremeni. Vendar pa je začetek sprememb tukaj, kar je z današnjega in pričakovanega časa zelo pomembno.

J. M.