Za večino bodo posojila ostala le sanje

(vir: pixabay.com)

S 1. novembrom 2019 se bodo pogoji za najem posojila pri bankah precej poostrili. Banka Slovenije je namreč poostrila posojilne pogoje, kot razlog so navedli naraščajoča tveganja na nepremičninskem trgu in povečana makroekonomska tveganja. Gospodarska rast na svetovnih trgih se namreč umirja, negotovost v mednarodnem okolju se povečuje. Ker je Slovenija gospodarsko zelo odvisna od tujih trgov, to pomeni, da slovenska podjetja zaradi zmanjšanih naročil iz tujine lahko hitro zaidejo v poslovne težave. S tem pa tudi zaposleni.

Kaj bo drugače?

Pogoji se bodo zaostrili tako za potrošniška kot stanovanjska posojila. Pri tem velja poudariti, da obstoječa posojila ostajajo takšna kot doslej. Gre samo za tisto, kar bo odobreno na novo. Novi pogoji bodo začeli veljati s 1. novembrom.

Pri posojilih prebivalstvu bodo banke morale upoštevati naslednje:

  1. Posojilojemalcu bo moral po poplačilu obroka za posojilo ostati najmanj znesek v višini neto minimalne plače. Trenutno je to 667 evrov neto mesečno. Če ima posojilojemalec vzdrževane družinske člane (običajno so to otroci), mu mora mesečno ostati še več, od 230 do 350 evrov na otroka (znesek je odvisen od banke). Znesek za vzdrževanega člana je novost. Tega doslej nismo poznali.

Primer: Nekomu, ki želi najeti posojilo in vzdržuje dva otroka, bo moralo po poplačilu obroka za posojilo mesečno ostati od 1127 do 1367 evrov (odvisno od posamezne banke). Razliko do višine prejete neto plače bo lahko namenil za poplačilo obroka posojila.

2. Pri potrošniških posojilih bo najdaljša doba odplačila posojila lahko le 84 mesecev (7 let). Zdaj so odplačilne dobe daljše, tudi do deset let. Tega po novem ne bo več.

3. Stroški odplačevanja posojila ne bodo smeli preseči 50 odstotkov prihodkov posojilojemalca za osebe z dohodki do dvakratnika bruto minimalne plače (1773 evrov) oziroma 67 odstotkov za preostali del dohodka.

4. Banke bodo še vedno (izjemoma) lahko odobrile hipotekarna posojila v višini 100 odstotkov zastavljene nepremičnine. Priporočilo Banke Slovenije je namreč 80 odstotkov, vendar to ni obvezno. Vendar pa je tako, da bodo 100 odstotkov posojila lahko odobrile le v deset odstotkih novo odobrenih posojil.

5. Cenitve nepremičnin bodo še vedno izvajali pooblaščeni cenilci, ki jih postavijo banke in jih je treba tudi dodatno plačati. Čeprav je Geodetska uprava RS (Gurs) objavila izračune vrednosti posameznih nepremičnin, kar naj bi v prihodnje upoštevale tudi banke, pa so te še vedno le evidenčne.

Iz navedenega je razvidno, da bodo vrata za najem posojil tistim, ki prejemajo dohodke do višine povprečne neto plače (okoli 1100 evrov neto mesečno) in imajo družino, domala zaprta.

Vir: Finance in ostalo

J. M.