Metlika: Za skoraj desetino dražja vrtec in pomoč družini na domu

Vrtec Metlika (vir: YouTube)

Metliški občinski svet je potrdil županov predlog za dvig ekonomskih cen vrtca za 8,68 odstotka v prvi starostni skupini in za 7,92 odstotka v drugi starostni skupini. Soglasje za 9,45-odstotno podražitev so dali tudi k ceni socialno-varstvene storitve Pomoč družini na domu.

Kot razlog za podražitev so navedli povečanje plač zaposlenih, ki se nanaša na prvi del povečanja. To je na povečanje izhodiščnih plač vsem javnim uslužbencem s 1. januarjem 2019. Za povišanje plač so se sindikati javnega sektorja decembra lani dogovorili z vlado Marjana Šarca.

Vseeno pa je ta podražitev v Metliki zelo visoka. Plače zaposlenim v javnem sektorju so se s 1. januarjem povečale za 1 plačni razred, kar je približno 4 odstotke. Minimalna plača pa se je povečala za 4,5 odstotka oziroma za 29 evrov neto.

To pa ne bo edina letošnja podražitev. Iz občinskega gradiva je razvidno, da bodo za povečanje plač javnih uslužbencev, dogovorjeno s 1. novembrom 2019, ekonomsko ceno izračunali na novo in občini povišanje predlagali že septembra.

Cene do 1. 2. Nove cene Povišanje
1. starostna skupina 451,74 evra 490,97 evra 8,68 %
2. starostna skupina 320,34 evra 345,71 evra 7,92 %

Nadalje primerjava cen med vrtci v različnih občinah pokaže, da je vrtec v Metliki najdražji.

Primerjava cen v Metliki in cen v vrtcih, v katerih so vključeni otroci iz metliške občine je naslednja:

1. starostno obdobje 2. starostno obdobje
Metlika 490,97 evra 345,71 evra
Semič 443,92 evra 340,34 evra
Novo mesto – Ciciban 483,54 evra 349,77 evra
Vrtec Stopiče 464,89 evra 322,77 evra
Mirna Peč 463,53 evra 340,74 evra

V vrtcu v Mirni Peči sicer ni v varstvu nobenega otroka iz občine Metlike. V primerjavo pa smo ga vključili zato, ker so tudi v tej občini s 1. februarjem 2019 povišali cene vrtca. Kot razlog so tudi tam zapisali višje plače in s tem stroške dela, povišanje cene pa je bilo za 3,29 odstotka v 1. starostnem razredu in za 2,56 odstotka v 2. starostnem razredu. V Metliki je to 8,68 in 7,92 odstotka. V obeh primerih, Metliki in Mirni Peči, so v tabeli upoštevane cene po podražitvi s 1. 2. 2019.

V občini Metlika so cene vrtca pred tem nazadnje povečali s 1. avgustom 2017. Zdajšnje povišanje je s 1. februarjem 2019, jeseni je napovedana nova podražitev.

Gre za ekonomske cene vrtca, starši od tega nato plačujejo po odmerni odločbi (od nič pa največ do 77 odstotkov ekonomske cene), razliko pokrije občina. Starši, ki imajo v vrtcu hkrati več otrok, plačajo za drugega otroka 30 odstotkov določenega plačilnega razreda. Preostalo razliko 70 odstotkov plačilnega razreda staršev krije državni proračun. V celoti pa je do brezplačnega vrtca upravičen tretji in vsak nadaljnji otrok iz družine, zanj se zagotavljajo sredstva v višini plačila staršev iz državnega proračuna.

V metliški vrtec je vpisanih 307 otrok in imajo 16 oddelkov.

A. L.