Za pospravljanje odgovorna občina, v Novem mestu naj bi to koordiniral medobčinski inšpektorat

Odeji, ki pričata, da so nezakoniti prehodi državne meje načrtni, skladno z Marakeško deklaracijo jih spodbujajo Združeni narodi. (vir: Nataša Zidar, FB)

V zadnjem času je javnost močno razburkala objava o najdbah odpadkov, ki jih za seboj po nezakonitih prehodih državne meje puščajo ilegalni migranti. Vse več je tudi podatkov in objav fotografij o odpadkih v okolici Novega mesta.

Zadnji odkrit kamp v kraju Bukovce pri Dolžu, pod Gorjanci, v novomeški občini, je tudi razkril, da so tega našli domačini, odpadki so bili tam vsaj mesec dni, kar je pričal eden od najdenih dokumentov. Odpadke so nato pospravljali člani vaške straže v sodelovanju z domačini.

Pri pospravljanju so, med drugim, našli tudi odeji z napisom UNHRC The UN Refugee Agency. To nakazuje, da so ilegalne migracije načrtne in jih spodbuja UNHRC – Urad visokega komisarja Združenih narodov, ki ima sedež tudi v Sloveniji.

To spodbujanje migracij pa je že v skladu z decembra sprejeto Marakeško deklaracijo v Maroku, kar pomeni, da se ta deklaracija tudi že izvaja, čeprav so v vladi Marjana Šarca zatrjevali drugače. K sprejemu deklaracije je samovoljno pristopila tudi slovenska vlada, ne da bi o tem karkoli povprašala državljane, še v državnem zboru niso razpravljali o tem.

Izvajanje določil Marakeške deklaracije je sicer čedalje bolj razvidno tudi iz drugih dejanj, ki jih v Sloveniji dopušča zdajšnja vlada. Vendar o tem drugič.

Ob tem kampu pod Gorjanci se je tudi izpostavilo, kdo je zadolžen za pospravljanje odpadkov za migranti. Podobnih najdb v okolici Novega mesta, čeprav v manjšem obsegu, je bilo v zadnjem času že veliko. Znana so odlagališča na območju od Trdinovega vrha do Šumečega potoka in Gabrja, eno zadnjih je bilo tudi v neposredni bližini Gornje Težke vode. Nakazujejo se tudi odlagališča v okolici Velikega in Malega Cerovca, Vinjega Vrha in okolice.

Kako je s pospravljanjem odpadkov smo zato vprašali pristojne na Mestni občini Novo mesto. Zanimalo nas je, kdo je zadolžen za to in kdo je plačnik tega.

Iz občine so nam odgovorili, da “odstranjevanje odpadkov rešujejo v skladu s sklepom vlade, ki je 17. maja 2019 odločila, da se za odstranitev nezakonito odloženih odpadkov, ki so posledica nelegalnih prehodov meje, občinam povrne stroške odstranitve teh odpadkov”.

Podlaga za izplačilo stroškov je informacija policije in zahtevek občine. Odstranjevanje odpadkov koordinira naš medobčinski inšpektorat, ki pri tem sodeluje s policijo in Komunalo Novo mesto.”

Naši viri, ki se sklicujejo tudi na navedbe policistov s terena, pa navajajo, da pristojni doslej na odlagališčih v gozdovih pod Gorjanci odpadkov še “nikoli niso pospravljali”.

C. R.