Za podaljšanje letnih pravic iz javnih sredstev ni treba oddajati vloge

(vir: pixabay.com)

Ministrstvo za delo pred začetkom šolskega oziroma študijskega leta in vpisi v vrtec navaja, da centri za socialno delo podaljšajo letne pravice iz javnih sredstev, denimo otroški dodatek, po uradni dolžnosti.

Vlogo oddajo le tisti, ki jo vlagajo prvič. Pri mesečnih pravicah, denimo subvenciji najemnine, pa je treba za podaljšanje oddati vlogo.

Centri bodo letne pravice, med katerimi so poleg otroškega dodatka tudi državna štipendija, znižano plačilo vrtca in subvencija malice in kosila, podaljšali po uradni dolžnosti. To pomeni, da vlog ni treba oddajati. Če pa oseba prvič oddaja vlogo za priznanje letne pravice, jo mora oddati na predpisanem obrazcu v papirni ali elektronski obliki. Spremembe, ki vplivajo na upravičenje do pravice, je treba medtem sporočati ves čas prejemanja pravice.

Pri prvem uveljavljanju pravice, denimo ob rojstvu otroka ali vpisu v vrtec, je treba oddati vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev z obrazcem (eUprava). Pri sporočanju sprememb pa je treba uporabiti obrazec za sporočanje sprememb (eUprava).

Gre denimo za spremembo števila oseb ali upravičencev, vključitev v vzgojno izobraževalni zavod, spremembo statusa učenca, dijaka ali študenta in spremembo vrste periodičnega dohodka, pri državni štipendiji pa tudi za druge okoliščine, ki jih ureja zakon o štipendiranju.

Rok za izdajo odločbe je dva meseca. Centri so organizacijo dela že prilagodili potrebam in si bodo prizadevali, da bodo vloge rešene v zakonskem roku in da bo izplačevanje pravic potekalo nemoteno, so zagotovili na ministrstvu.

Pri mesečnih pravicah, ki so denarna socialna pomoč, varstveni dodatek in subvencija najemnine, pa morajo upravičenci sami vložiti vlogo tako za priznanje prve pravice in v primeru sporočanja sprememb kot tudi za podaljšanje pravice.

Če se denimo družini 31. avgusta izteče pravica do otroškega dodatka, znižanega plačila vrtca, denarne socialne pomoči in subvencije najemnine, center odloči o pravici do otroškega dodatka in znižanem plačilu vrtca po uradni dolžnosti in ni treba oddajati vloge za podaljšanje pravice.

Za podaljšanje pravice do denarne socialne pomoči in subvencije najemnine pa je treba vlogo oddati najkasneje do 31. avgusta.

Več podrobnosti in povezavi do obrazcev: Letne pravice se podaljšujejo po uradni dolžnosti

M. D.