Najvišje neto plače v regiji prejemajo prebivalci Mestne občine Novo mesto. V letu 2016 je bila povprečna neto plača vsakega prebivalca te občine 1.149,06 evra, kar je bilo 11,5 odstotka nad slovenskim povprečjem. To je bilo lani pri 1.030,16 evra neto.

Nad povprečjem so plačani še prebivalci občine Šentjernej. Njihova povprečna plača je za skoraj 2 odstotka nad slovenskim povprečjem. Nad povprečjem so še plače tistih, ki prebivajo v občini Šentrupert, in sicer so te za dobrih 5 evrov višje od slovenskega povprečja.

Najslabša Osilnica, pa tudi v vseh treh belokranjskih občinah so plače nižje od 900 evrov

Najnižje plače pa so v občinah: Osilnica, Semič, Metlika, Sodražica, Žužemberk, Straža, Mirna Peč in Črnomelj. V teh občinah so zaposleni lani prejemali v povprečju manj kot 900 evrov neto plače. Osilnica je sicer s 714,53 evra, kar je več kot 30 odstotkov manj od povprečja, daleč najslabša.

Prebivalcih v preostalih 10 regijskih občinah pa so mesečno prejeli v povprečju od 900 do 1.000 evrov neto plače.

Podatki o neto plačah so nazorno prikazani v grafu.

Vir: Statistični urad RS. Podatki o neto plačah v 21 občinah Jugovzhodne regije, za leto 2016.

T. H.