Za migracije in mednarodno zaščito migrantov načrtujejo 27,6 milijona evrov

Migranti (vir: fokus.ba)

Poročali smo že o načrtovanih investicijah v cestno infrastrukturo na Dolenjskem, v Beli krajini in na Kočevsko-ribniškem območju. In ugotovili, da vlada Marjana Šarca v svojem mandatu do leta 2022 na tem območju načrtuje izvedbo bore malo naložb.

Iz proračunskih dokumentov, ki so trenutno v potrjevanju v državnem zboru, pa je razvidno, da je na postavki Za migracije in mednarodno zaščito migrantov do leta 2022 načrtovanih kar 27,649.054 evrov. Po letu 2022 naj bi se to glede na zdajšnje načrte skorajda ustavilo. Podatki kažejo, da se bo na tem področju največ dogajalo letos in v naslednjih dveh letih.

Načrtovana poraba za migracije in mednarodno zaščito migrantov je naslednja:

Leto Znesek
2019 9.992.540 evrov
2020 8.542.758 evrov
2021 6.491.014 evrov
2022 2.622.742 evrov

Skupaj:                           27.649.054 evrov

Od tega nas bo delovanje Urada za oskrbo in integracijo migrantov, ki spada neposredno pod kabinet predsednika vlade, v tem času stalo dobrih 6 milijonov evrov.

Znesek 27,6 milijona evrov pa pomeni denar, ki primanjkuje Občini Črnomelj za izgradnjo nadomestne osnovne šole v Loki (okoli 10 milijonov evrov), vrtec v Loki (okoli 4 milijone evrov), vrtec v Kočevju (okoli 7 milijonov evrov), obnova Kulturnega doma v Črnomlju in še številni manjši objekti, ki so nujno potrebni za izboljšanje kakovosti bivanja prebivalcev v jugovzhodni Sloveniji.

Ali drugače, zelo enostavno. S tem denarjem bi lahko zgradili prepotrebno obvoznico v Žužemberku (okoli 18 milijonov evrov) in nujno potrebno osnovno šolo v Loki Črnomelj. In še je teh kombinacij. Ena od teh je tudi obvoznica v Ribnici.

(vir: Vlada RS)

Vse to je Marjan Šarec na ponedeljkovi slovesnosti v Črnomlju ob praznovanju tamkajšnjega občinskega praznika seveda “pozabil”.

Namesto tega je raje govoril o letu 1944, o pomoči države pri izvedbi občinskih projektov pa javno ni ničesar obljubil.

 

Vir: Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2019 III. Načrt razvojnih programov 2019 – 2022

C. R.