Za kopanje primerne vse vode, razen Primostka

Primostek.

Z današnjim dnem se tudi na celinskih vodah uradno začenja kopalna sezona, ki bo trajala do konca avgusta, medtem ko se je na morju kopalna sezona začela že pred dvema tednoma in bo trajala do sredine septembra. V tem času poteka tudi spremljanje kakovosti vode na območjih s statusom kopalnih voda.

Pred vsako sezono Agencija za okolje preveri primernost kopalnih voda za kopanje. Tokratna analiza je pokazala, da so vse, razen ene, primerne za kopanje.

To je kopalna voda reke Kolpe na kopališču Primostek v Beli krajini, kjer je reka onesnažena s fekalijami. Stroka na tem kopališču odsvetuje kopanje.

Bonia Miljavac z Nacionalnega inštituta za javno zdravje je za TV Slovenija pred dnevi povedala, da je “največji sum na izvor onesnaženja pri nepravilnem odvajanju komunalnih voda oz. vode, ki je fekalno onesnažena”.

Metliški župan Darko Zevnik pa je pojasnil, da ima občina že več let pripravljene načrte za gradnjo kanalizacijskega sistema na Primostku. Letos so načrt na poziv ministrstva za okolje in prostor tudi prijavili in pričakujejo ugodno rešitev. Na podlagi tega naj bi v prihodnjem letu na Primostku zgradili kanalizacijski sistem s čistilno napravo.

Po dostopnih podatkih je ministrstvo metliško občino pozvalo k ukrepanju na podlagi lanskega poročila agencije o kakovosti voda.

Težave na Primostku niso nove

Kopalno območje Kolpa Primostek je bilo lani na seznam kot slabo (voda neustrezne kakovosti) uvrščeno na podlagi zadnjega štiriletnega niza podatkov. Kar pomeni, da je Kolpa na Primostku slabe kakovosti že vsaj pet let in ne gre za enkraten pojav.

Zaradi onesnaženja v letu 2019 je na osnovi štiriletnega niza podatkov kot zadostno še vedno razvrščeno kopališče Žusterna, od leta 2020 pa tudi kopališče v Žužemberku. Občini Koper in Žužemberk sta že lani skupaj s komunalnima podjetjema in drugimi pristojnimi inštitucijama pripravila trajnejše ukrepe za izboljšanje stanja.

Iz zemljevida kakovosti kopalnih voda je razvidno, da ima t. i. rdeč karton je kopališče na Primostku. Kopalne vode so večinoma odlične kakovosti. Nekoliko slabše, vendar še vedno z oceno dobro, pa sta ocenjeni Kolpa na območju Sodevc, v Damlju, Dragoših pri Gribljah in Krka v Straži.

Razvrstitev kopalnih voda v razrede odlično, dobro, zadostno in slabo za leto 2021 (vir: Arso, Poročilo – Kopalne vode 2021)

Vir: KAKOVOST VODA

A. L.