Za katere dejavnosti lahko unovčimo letošnje bone?

(vir: pixabay.com)

Letošnje bone, ki smo jih prejeli kot dobroimetje v sistemu Finančne uprave RS, lahko koristimo tudi za drugačne namene od lanskih. V letu 2020 so bili namreč boni imenovani turistični in so bili namenjeni le za potrošnjo na področju turizma.

Letošnji boni (100 evrov za vsako polnoletno osebo na dan 30. junij 2021 in 50 evrov za vse ostale) pa so namenjeni za odpravo posledic epidemije v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi za izboljšanje gospodarskega položaja z vidika spodbujanja potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi.

Upravičenec do bona (tako lani kot letos) je oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Bon je tudi prenosljiv, lahko ga unovči druga oseba, vendar le med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši.

Ne prenaša pa se med brati, bratranci, strici, sosedi, sodelavci, prijatelji itd. Za prenos je potrebna posebna izjava.

Več o bonih na naslednji povezavi

Za katere dejavnosti lahko unovčimo letošnje bone?

Podrobne podatke, vključno z izjavo o prenosu, najdemo na povezavi: FURS

Oba bona (lanski in letošnji) veljata do 31. decembra 2021.

J. M.