Za 257.000 učencev in dijakov začetek novega šolskega leta

Po dvomesečnih šolskih počitnicah se jutri začenja novo šolsko leto, ko bo v šolo vstopilo okoli 257.000 učencev in dijakov, od tega nekaj manj kot 21.900 osnovnošolcev prvič. Med večjimi novostmi v osnovni šoli bo poskusno izvajanje spremenjenega razširjenega programa, v srednjih šolah pa razširitev vajeništva in novih določb glede polnoletnih dijakov. Obeta se obuditev pogajanj o plačah.

V šolske klopi bo zakorakalo okoli 21.900 prvošolčkov, kar je nekoliko manj številčna generacija kot lani in predlani. Jutri, prvi dan pouka v tem šolskem letu, se bodo učenci s šolo še bolj seznanili, v prihodnjih dneh pa bo šlo zares.

V vrtcih letos uvajajo možnost financiranja krajših programov, dolgih 240 ur, namenjenih izključno otrokom, ki leto pred vstopom v osnovno šolo niso obiskovali vrtca. Program bo za petletnike brezplačen.

V osnovnih šolah bodo poskusno izvajali spremenjeni razširjeni program, in sicer na tistih šolah, ki so se prijavile za poskus. Na 125 šolah bodo spremenjeni razširjeni program izvajali le poskusno, kar pomeni, da bodo učenci imeli v popoldanskem bivanju več gibanja, 19 šol pa ga bo izvajalo v celoti, kar pomeni, da bodo v prvih razredih poučevali prvi tuj jezik kot obvezen, v sedmih razredih pa bo obvezen drugi tuj jezik.

Precejšnje spremembe bodo pri delovnem času učiteljev, katerih obveze naj bi bile od zdaj zapisane in načrtovane bolj jasno. Med drugim bodo morali ravnatelji ob začetku šolskega leta določiti letni razpored delovnega časa za vse zaposlene, z vsakim učiteljem pa narediti individualni letni načrt dela. Ta bo moral biti narejen tako, da učitelj ob koncu šolskega leta ne bo imel manjka ali presežka ur.

V srednjih šolah začenjajo veljati spremembe nekaterih zakonov, ki določajo, da bodo morali starši polnoletnih dijakov pridobiti njihovo soglasje, če bodo želeli vpogledati v njihove ocene, polnoletni dijaki pa si bodo lahko odsotnost opravičili sami. V novem šolskem letu bo tudi več programov, ki bodo izvajali vajeništvo.

Jeseni je pričakovati nova pogajanja učiteljev za višje plače, ki so bila prekinjena spomladi, po padcu vlada Mira Cerarja. Med drugim zahtevajo višje plače, ureditev položaja razrednika in višji regres za zaposlene z minimalno ali nižjo plačo.

In počitnice?

Krompirjeve počitnice bodo trajale od 29. oktobra do 2. novembra, novoletne pa od 24. decembra do vključno 3. januarja.

Učenci in dijaki vzhodne Slovenije bodo imeli zimske počitnice od 18. do 22. februarja, iz zahodne pa od 25. februarja do 1. marca. Prvomajske počitnice bodo začeli 27. aprila in končali 2. maja. Trikrat bo pouk kot nadomeščanje potekal tudi v soboto, in sicer 29. septembra, 11. maja in 2. februarja.

M. R.