Z župani obmejnih občin o migracijah

Nadzor slovenske južne meje tudi iz zraka. (vir: Policija.si)

Državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve dr. Božo Predalič se je v okviru vladnega obiska regije v Novem mestu srečal z župani občin ob zunanji schengenski meji v Jugovzhodni Sloveniji (občine Črnomelj, Loški Potok, Kočevje, Kostel, Metlika, Novo mesto, Osilnica in Šentjernej).

Zagotovil jim je pomoč pri reševanju vprašanj, povezanih z migracijami.

Dr. Božo Predalič

Predalič je župane seznanil z obmejno problematiko in jih seznanil tudi z rešitvami, ki jih izvaja ministrstvo. Sestanek je ocenil kot koristen.

Pojasnil je, da je ministrstvo v letošnjem letu za pomoč obmejnim občinam namenilo 2,5 milijona evrov (lani več kot milijon evrov) za stroške:

  • zaradi obnove poti ob začasnih tehničnih ovirah na zunanji schengenski meji,
  • zaradi obnove občinskih poti, ki so dodatno obremenjene zaradi nadzora zunanje
    schengenske meje,
  • za postavitev dodatnih virov razsvetljave in tehničnih sredstev,
  • za druge stroške za večjo varnost občanov.

Okrepljene so bile tudi obmejne patrulje, “tako da so stvari pod nadzorom”, je dodal.

Obmejne ograje

Glede obmejne ograje, ki predvsem po opozorilih belokranjskih županov močno ovira turizem in življenje ob meji, pa je povedal, da bo del rezilne žice zamenjan s panelnimi ograjami, del pa bodo nadomestili tudi s senzorskim načinom varovanja meje.

Boj proti nezakonitim migracijam: Specializirana enota, tuji policisti, medresorska delovna skupina

Ministrstvo za notranje zadeve je sredi junija ustanovilo Specializirano enota za nadzor državne meje SENDM II. Usmerjena je predvsem v preprečevanje nezakonitih migracij na območju Bele krajine in Posavja.

Enota je zelo učinkovita, za njo sta značilna tudi preventivno delovanje in odkrivanje zelo širokega nabora kaznivih dejanj, prekrškov, storilcev in posesti prepovedanih predmetov na celotnem ozemlju Slovenije.

Takšen način dela daje možnost napotitve policistov na lokacije, kjer je večje tveganje za nezakonite migracije, in s tem zagotovitev hitre dodatne kadrovske pomoči enotam na terenu pri varovanju državne meje.

Zaradi posebnih znanj in bolj specializiranega nabora nalog lahko opravijo več postopkov s področja državne meje in tujcev in tako odkrijejo več prekrškov in kaznivih dejanj z njihovega osnovnega delovnega področja.

Takšen način dela so evalvatorji ob zadnji schengenski evalvaciji prepoznali in zapisali kot primer dobre prakse dela slovenske policije.

Na slovensko-hrvaški meji s slovenskimi policijskimi patruljami, ki varujejo državno mejo, letos sodelujejo tudi tuji policisti. V novembru sodeluje 13 tujih policistov, in sicer trije madžarski in deset čeških policistov.

Vlada je ustanovila tudi Medresorsko delovno skupino za spremljanje aktivnosti na področju migracij, ki se redno sestaja. Skupina sprotno spremlja stanje na področju migracij in mednarodne zaščite na terenu in s tem povezane aktivnosti.

To vključuje tudi pripravo in spremljanje ocene stanja ter scenarije z nabori ukrepov glede na migracijska gibanja, kot so na primer zakonodajni ukrepi, izvajanje ukrepov v praksi, kontingentni načrti.

M. D.