Z jutrišnjim dnem se sprošča gostinska dejavnost

(vir: pixabay.com)

Z jutrišnjim dnem se sprošča gostinska dejavnost priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov v statističnih regijah z ugodno epidemiološko sliko, kot je določeno za rumeno fazo sproščanja ukrepov.

Ti statistični regiji sta Posavska in Jugovzhodna Slovenija, ki zajema Dolenjsko, Belo krajino in Kočevsko-ribniško območje.

Za opravljanje gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov veljajo naslednja pravila:

  • Gostinska dejavnost priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov se sme izvajati med 6. in 19. uro.
  • Gostje morajo zapustiti terase in vrtove najpozneje v 30 minutah po koncu dovoljenega obratovanja gostinske dejavnosti.
  • Dovoljena je postrežba le za mizami (sedeča postrežba) in ob upoštevanju razdalje med osebami 1,5 metra in najmanj 3 metre med robovi miz. Za eno mizo lahko sedijo največ 4 osebe.
  • Potrebno je zagotoviti odstranitev oziroma prilagoditev uporabe predmetov v skupni uporabi (npr. solnice, sladkor, začimbe, jedilni listi, igrače itd.) na način, da se jih zaporedoma ne bo dotikalo več gostov.
  • Največje število oseb, ki so lahko hkrati na terasi ali vrtu gostinskega obrata je določeno ob upoštevanju omenjenih razdalj. To število mora biti vidno prikazano ob vstopu na teraso in vrt.
  • Potrebno je zagotoviti razkuževanje rok za goste pred vstopom in ob izstopu na teraso in vrt ter redno razkuževanje miz pred menjavo gostov za mizo.
  • Vstop gostov v zaprti del gostinskega obrata, je dovoljen samo za uporabo toaletnih prostorov. Na vidnem mestu poleg mila mora biti tudi razkužilo in v prostoru je potrebno nositi masko.
  • Zaposleni in gostje morajo masko imeti nameščeno ves čas, medtem ko jo gostje lahko snamejo le ko sedijo za mizo.
  • Prav tako veljajo vse ostale določbe iz odloka, kar pomeni, da se morajo zaposleni testirati 1-krat tedensko, oziroma veljajo izjeme za tiste, ki so bili cepljeni, ali so bolezen preboleli in imajo zdravniško potrdilo, ki to dokazuje.
  • Pri izvajanju gostinske dejavnosti na terasah in vrtovih obratov je treba upoštevati vsa higienska navodila za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Del odloka, ki je vezan na sproščanje gostinske dejavnosti v rumeni fazi, torej za Posavsko in Jugovzhodno Slovenijo, velja od jutri, 8. marca, do vključno 12. marca 2021. Predvidoma v sredo bo vlada na t. i. covid-seji in ob sodelovanju strokovnjakov ponovno preverjala zatečeno epidemiološko stanje, ne samo v navedenih regijah, pač pa tudi za celotno državo.

M. D.