Z januarjem razširjen krog upravičencev do otroškega dodatka

(pixabay.com)

Z januarjem prihodnje leto prenehajo veljati nekateri varčevalni ukrepi, ki jih je država uvedla v času finančno-gospodarske krize. Med drugim bodo do otroškega dodatka znova upravičeni starši otrok, ki spadajo v 7. in 8. dohodninski razred. Do njega bodo s 1. januarjem upravičeni tisti, ki bodo vlogo oddali do konca decembra. Vlogo morajo oddati tudi vsi, ki jim zdajšnja odločba preteče konec decembra.

V sedmi in osmi dohodkovni razred spadajo družine, katerih mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 1020 evrov neto.

Na primer. Če imata starša enega otroka in skupaj zaslužita med 1998 evri in 2534 evri neto, se uvrstita v sedmi dohodkovni razred. Če skupaj zaslužita med 2534 evri in 3060 evri, pa sta uvrščena v osmi dohodkovni razred.

Če imata starša dva otroka in skupaj zaslužita med 2637 evri in 3379 evri neto, se uvrstita v sedmi dohodkovni razred. Če skupaj zaslužita med 3379 evri in 4079 evri, pa se uvrstita v osmi dohodkovni razred.

Starši z najnižjimi dohodki za enega otroka mesečno prejmejo 114 evrov, za drugega 126 evrov, za tretjega in vsakega naslednjega otroka pa 137 evrov. Tisti, ki sodijo v sedmi dohodkovni razred, za enega otroka dobijo 23 evrov, za drugega 30 evrov, za tretjega in vsakega naslednjega otroka pa po 38 evrov. Tisti, ki sodijo v osmi dohodkovni razred pa za enega otroka dobijo 20 evrov dodatka, za dva otroka 27 evrov, za tri ali več otrok pa po 43 evrov.

Če otrok hodi v srednjo šolo, se v dohodkovnih razredih 6b, sedem in osem otroški dodatek nekoliko poveča. Če otrok živi v enostarševski družini, se znesek otroškega dodatka poveča za 30 odstotkov. Pogoj je, da je drugi starš neznan ali pa otrok po njemu ne dobiva nobenih prihodkov bodisi zato, ker je umrl, bodisi zato, ker dejansko ne dobiva prejemkov. Za predšolske otroke, ki niso vključeni v predšolsko vzgojo, se znesek otroškega dodatka poveča za 20 odstotkov.

Poleg 249.000 otrok, ki otroški dodatek že prejemajo, bodo otroškega dodatka v letu 2018 glede na nove pogoje deležnih še dodatnih 45.000 otrok.

Vlogo za uveljavitev otroškega dodatka in pomoči ob rojstvu otroka lahko oddate preko portala e-uprava, ali izpolnite obrazec, ki je objavljen na spletni strani http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/sociala/Obr_8_45_net_2017.pdf

M. K.