Z današnjim dnem zaostreni ukrepi pri prehajanju meje

Most čez reko Kolpo na Vinici pri Črnomlju (Mejni prehod, vir: policija.si)

Vlada je zaostrila ukrepe glede prehajanja meje, ministrstvo za notranje zadeve pa odsvetuje vsa nenujna potovanja v tujino.

Z današnjim dnem so z zelenega seznama, ki glede na epidemiološko sliko covida-19 pomeni varno državo, črtane Hrvaška, Češka in Francija. Države so uvrščene na rumeni seznam.

Večjih omejitev za slovenske državljane to ne pomeni, otežuje pa prihod v Slovenijo državljanom iz držav na rumenem seznamu. Tako se lahko Slovenci, ki se odpravijo na Hrvaško, vrnejo v domovino brez težav, če dokažejo, da so bili na Hrvaškem.

Če prihajate iz rdeče države, vam bo odrejena 14-dnevna karantena. Če prihajate iz rumene države in ob prehodu meje s seboj ne boste imeli dokazila o bivanju/lastništvu nepremičnine ali plovila, vam bo prav tako odrejena 14-dnevna karantena. Spremljajte situacijo!

Po novem ob prihodu iz držav na rumenem seznamu (po novem tudi Hrvaške) tako 14-dnevna karantena ne bo odrejena za državljane Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki prihajajo iz držav EU oz. schengna, če bodo predložili dokazilo o lastništvu nepremičnine ali plovila ali originalen račun za plačilo nastanitve oz. uraden seznam posadke ob najemu plovila in pa tudi z dokazili o plačilu parkirnine. Če oseba tega ne bo mogla predložiti, bo morala v karanteno.

Bo pa policija imela na meji diskrecijsko pravico, da presodijo, ali so predložena potrdila verodostojna ali skuša nekdo izigrati pravila, in mu v tem primeru odredijo karanteno.

Število mejnih prehodov, na katerih lahko slovenski državljani prestopajo slovensko-hrvaško mejo, se ne zmanjšuje.

Določili pa so skupno pet mejnih prehodov, štiri na meji s Hrvaško (Gruškovje, Obrežje, Metlika in Jelšane) in enega na meji z Madžarsko (Pince), na katerih lahko tisti, ki pričakujejo, da bodo prejeli karantensko odločbo, vstopijo v Slovenijo.

Na teh prehodih bodo prisotne pooblaščene osebe, ki bodo spisale in vročale karantenske odločbe. Če bo nekdo, za katerega velja obvezna karantena, prišel na kakšen drug prehod, ga bodo preusmerili na prehod, namenjen izdajanju karantenskih odločb.

Med izjemami za vstop v Slovenijo brez karantene so po novem osebe, ki imajo rezervacijo nočitve v Sloveniji – če prihajajo iz držav, ki so bile v času ureditve te rezervacije še na zelenem seznamu, kasneje pa so bile z njega črtane. Oseba, ki bo uveljavljala to izjemo, bo morala ob prehodu meje predložiti dokazilo o rezervaciji in negativen izvid testa novi koronavirus, ki ni starejši od 36 ur in je bil opravljen v državi članici EU, državi članici schengna ali v organizaciji oz. pri posamezniku, ki ju je pooblastil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Na zelenem seznamu epidemiološko varnih držav, kar pomeni vstop v Slovenijo brez karantene (21 jih je), so od danes dalje: Madžarska, Avstrija, Ciper, Estonija, Finska, Zvezna republika Nemčija, Grčija, Islandija, Latvija, Litva, Lihtenštajn, Norveška, Slovaška, Švica, Italija, Danska, Irska, Malta, Španija, Belgija in Nizozemska. vir

Vstop v Slovenijo iz ostalih držav, ki niso na zelenem seznamu, pa je drugače urejen.

Natančnejša pravila za prehajanje slovenske meje, kaj pomeni zeleni, rumeni in rdeči seznam ter katere države so na njih, pa tudi izjeme, lahko preverite na spodnji povezavi.

Pravila za prehajanje slovenske meje

C. R.