Z današnjim dnem razglašena 30-dnevna epidemija

Vlada je z današnjim dnem na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih razglasila 30-dnevno epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 na območju celotne države. Razglasitev epidemije je neposredno sprožila le aktiviranje Civilne zaščite. Vse ostalo, kar se tiče na primer šol, prehajanja med regijami in podobno za zdaj ostaja enako.

Vsi nadaljnji ukrepi bodo namreč sprejeti posamično, o tem bo vlada odločala na predlog stroke in sorazmerno glede na potrebe v povezavi z epidemiološkim stanjem.

Navkljub razglašeni epidemiji tako tudi delo v vrtcih in šolah poteka kot je bilo to objavljeno prejšnji teden. To pomeni, da v tem tednu izobraževanje v srednjih šolahglasbenih šolah in v osnovnih šolah od 6. do 9. razreda izobraževanje poteka na daljavo.

Učenci od 1. do 5. razreda bodo pouk obiskovali v šoli. Zavodi za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in osnovne šole s prilagojenim programom bodo izvajali vse programe v šoli oziroma zavodu. Vzgojni program v domovih za učence s posebnimi potrebami se izvaja v domu. Prav tako se nespremenjeno izvaja delo v vrtcih, dijaških ter študentskih domovih, pri čemer ministrstvo poziva, da spodbudijo kar največje število dijakov k odhodu domov in na ta način zagotovijo varno okolje tistim dijakom, ki doma nimajo ustreznih pogojev za delo in učenje na daljavo. Enako morajo imeti možnost ostati v domu dijaki in študenti tujci.

Izobraževanje na daljavo bo potekalo tudi na področju izobraževanja odraslih in v višjih strokovnih šolah.

Visokošolski zavodi delujejo v skladu s sklepi in smernicami univerz oz. njihovih članic

V skladu s sprejetim šolskim koledarjem bodo v tednu med 26. in 29. oktobrom v osnovnih in srednjih šolah jesenske počitnice, drugje v tem obdobju poteka izobraževanje na daljavo.

Za zaposlene pa je vlade že prejšnji teden delodajalcem priporočila, naj čim več zaposlenih dela od doma, tam, kjer je to mogoče.

V Sloveniji se glede na uradne podatke o številu okuženih soočamo z drugim valom epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Priča smo njenemu hitremu in eksponentnemu širjenju med populacijo, ki močno presega normalno obolevnost oziroma incidenco.

Ob hitrem širjenju virusa je na Brdu pri Kranju sinoči potekala razprava o konkretnih ukrepih, ki so še na voljo, da se zmanjša povečevanje števila bolnikov, nato je vlada na dopisni seji sprejela sklep o uvedbi 30-dnevne epidemije. (vir: Twitter)

M. D.