Z današnjim dnem spremembe pri prehajanju meje

Most čez reko Kolpo na Vinici pri Črnomlju (Mejni prehod, vir: policija.si)

Opolnoči so začele veljati spremembe pri prehajanju državne meje. Pri tem je vlada sprejela nekaj izjem, nekaj pred tem veljavnih pa je črtala.

Spremembe pri nekaterih izjemah za vstop brez napotitve v karanteno:

  1. Izjema velja za čezmejnega dnevnega delovnega migranta, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant, se časovno omeji na 14 ur po prehodu meje.

2. Prehod za nujne poslovne razloge: časovna omejitev se skrajša na 12 ur (prej 48 ur).

3. Obiski ožjih družinskih članov zunaj EU oziroma schengenskega območja za 72 ur začasno niso več mogoči.

4. Izjeme brez omejitev in napotitve v karanteno ne veljajo več za:

  • državljana Slovenije ali tujca s prebivališčem v Sloveniji, ki je lastnik nepremičnine ali bivalnega plovila v sosednji državi ali ima na podlagi pogodbe o zakupu oziroma najemu ali drugi pogodbi pravico do uporabe nepremičnine, bivalnega plovila ali parcele v avtokampu v sosednji državi,
  • osebo, ki pomaga pri sezonskem pobiranju kmetijskih pridelkov.

Prekinitev karantene z negativnim izvidom testa za prisotnost SARS-CoV-2

Ponovno je uvedena možnost prekinitve prestajanja karantene, če oseba, ki je bila po vstopu v Slovenijo napotena v karanteno, med karanteno opravi testiranje in nato predloži negativni izvid testa za prisotnost SARS-CoV-2. Testiranje se sme opraviti šele peti dan po napotitvi v karanteno na domu.

Spremembe na rdečem seznamu

Od danes so na rdečem seznamu med drugim celotna Italija, Irska, Lihtenštajn, Poljska, Danska (brez Ferskih otokov in Grenlandije), Litva (brez administrativne enote Utena), Švedska (brez administrativne enote Västernorrland), več administrativnih enot Grčije, ena administrativna enota Estonije Ida-Viru.

Osebo, ki vstopa v Slovenijo in prihaja iz države na rdečem seznamu, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 napoti v karanteno za deset dni. Oseba pa v karanteno ne bo napotena, če ob prehodu meje predloži negativni izvid testa za prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 48 ur, ali spada v katero izmed izjem.

Na seznamu ostaja Španija, a brez Kanarskih otokov, ki bodo spet na oranžnem seznamu.

Oseba, ki v Slovenijo prihaja iz države, ki je uvrščena na oranžni seznam, lahko vstopi brez omejitev in brez karantene.

Seznam tretjih držav na rdečem seznamu ostaja nespremenjen.

Seznam držav je objavljen na naslednji povezavi: policija.si/

M. D.