Vsi napovedani razpisi v letu 2024 za migrante

Srečanje Roberta Goloba z Aleksandrom Sorosem, sinom Georgea Sorosa, v sredini februarja 2024. Forografijo je objavila vladna stran, namen in vsebine pogovora niso pojasnili. Se ta zdaj kristalizira prek migrantske problematike?

Medtem, ko poslušamo, kako naj bi si slovenska oblast menda prizadevala za zajezitev migrantov, so vsi napovedani razpisi za letošnje leto na temo migracijske politike, kažejo podatki o napovedanih razpisih za leto 2024.

Načrtovanih je za 3.529.465 evrov razpisov, od tega bo Evropska unija sofinancirala 1.444.750 evrov, preostanek v višini 2.084.715 evrov bo šlo neposredno iz žepov slovenskih davkoplačevalcev.

V letu 2024 je napovedanih 12 razpisov, vsi so za migrante. Za ostale programe letos ne bo ničesar. V nekaterih programih bo s sofinanciranjem sodelovala EU, v nekaterih pa bo obveznosti v celoti prevzela Slovenija.

Napovedani razpisi v letu 2024:

  1. Pilotna postavitev dvoletnega projekta v sodelovanju z lokalno skupnostjo, lokalnimi podjetji oziroma delodajalci, državnimi organi in lokalnimi NVO z namenom v dveh letih izvesti obvezen integracijski program, hkrati pa usposobiti OMZ za vstop na trg dela in mu zagotoviti ustrezno kvalifikacijo: 233.333 evrov, od tega sredstva iz EU: 175.000 evrov

2. Usposabljanje v okviru tima predstavnikov kompetentnih služb in ustanov na lokalnem nivoju: 133.333 evrov, od tega sredstva iz EU: 100.000 evrov

3. Migranti za migrante: 253.000 evrov, od tega sredstva iz EU: 189.750 evrov

4. Vzpostavitev informacijskega/ medkulturnega središča: 500.000 evrov, od tega sredstva iz EU: 375.000 evrov

5. Uvajanje inovativnih shem za vključevanje migrantov s poudarkom na pozitivnih praksah: 186.666 evrov, od tega sredstva iz EU: 140.000 evrov

6. Pomoč pri integraciji za OMZ: 658.800 evrov, od tega sredstva iz EU: 0

7. Krepitev medkulturnega dialoga: 480.000 evrov, od tega sredstva iz EU: 360.000 evrov

8. Programi predpriprave na vključevanje v izobraževalni sistem v obliki opismenjevanj in učne pomoči: 160.000 evrov, od tega sredstva iz EU: 0 evrov

9. Dodatna podpora pri integraciji – Zagotavljanje ustrezne specialistične in druge strokovne obravnave ali pomoči: 360.000 evrov, od tega sredstva iz EU: 0 evrov

10. Programi ozaveščanja družbe sprejema o migrantski problematiki in programi informiranja državljanov tretjih držav: 274.333 evrov, od tega sredstva iz EU: 0 evrov

11. Psihosocialna pomoč in prostočasne aktivnosti za mladoletnike brez spremstva: 150.000 evrov, od tega sredstva iz EU: 0 evrov

12. Spremljanje prisilnega vračanja: 140.000 evrov, od tega sredstva EU: 105.000 evrov

Upravičenec pri vseh programih je ministrstvo za notranje zadeve.

Vir: Napovedani razpisi, Evropska sredstva

Robert Golob se je sredi februarja sestal z Aleksandrom Sorosem, sinom Georgea Sorosa. Fotografijo je objavila vladna stran, namen in vsebine pogovora niso pojasnili. V primeru Sorošev je znano, da si prizadevajo za islamizacijo Evrope. Z Aleksandrom Sorosem se je pred časom srečala tudi Tanja Fajon (SD), slovenska zunanja ministrica. Milan Kučan pa je leta 2002 Georgeu Sorosu izročil državno odlikovanje.

Slovenija si je pod prejšnjo, Janševo, vlado izredno prizadevala za pridobitev evropskih sredstev. Pri tem je bila zelo uspešna, zdajšnja, Golobova, vlada pa je prioritete spremenila in denar namesto za slovensko prebivalstvo in razvoj države namenja za – nezakonite migrante.

Tanja Fajon, na njeni levi strani Sorosev sin (september 2023). (vir: X)
Milan Kučan je Georgeu Sorosu leta 2002 podelil državno odlikovanje.

M. D.