Vsem omejitvam in dodatnim stroškom se lahko izognemo

Cepljenje v Zdravstvenem domu Kočevje (vir: ZD Kočevje, Facebook)

V tem trenutku je najpomembnejše, da se slovenski državljani pravočasno in v zadovoljivem deležu cepimo proti covid-19. Le tako se lahko izognemo vsem omejitvam in dodatnim stroškom. Slovenija je danes v povsem drugačnem položaju kot je bila pred letom dni.

Cepiva je za vse dovolj, hkrati je za posameznika tudi brezplačno.

Po zadnjih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji s prvim odmerkom cepljenih 951.418 ljudi, z drugim oziroma vsemi in imajo že polno zaščito pa 849.740. Delež precepljenosti je še vedno nizek in znaša vsega 40,3 odstotka celotnega prebivalstva. Covid-19 je bil doslej potrjen pri 258.786 osebah, doslej je s covid-19 umrlo 4433 oseb.

Cepiti se namerava do 81 odstotkov prebivalcev, delež iz tedna v teden narašča

Čeprav zdravstveno osebje dnevno opravi blizu 10.000 cepljenj, je to še vedno premalo. Agencija Valicon je pred kratkim opravila anketo, kjer je namero za cepljenje ali pa so že cepljeni izrazilo 72 odstotkov prebivalstva v starosti od 18 do 75 let. Namere prebivalstva se tedensko zvišujejo, agencija je zapisala, da maksimalna dosegljiva stopnja precepljenost tokrat znaša 81 odstotkov.

Najpogostejši odgovor je, da gre pri cepljenju za zaščito pred boleznijo oz. okužbo in zaščito drugih.

Proticepilcev ni toliko, kot se zdi, le zelo glasni so

Kot zanimivost dodajmo, da le desetina vprašanih ne verjame v koronavirus. Če pogledamo družbena omrežja pa se zdi, da je teh bistveno več. Ni jih, samo zelo glasni so. V zadnjih dneh pa se tudi razkriva, da so nekateri vodilni mednarodni nasprotniki bogato nagrajeni (plačani) za to, da prek spleta in v javnosti širijo dezinformacije o cepivih. Koliko je takšnih plačancev v Sloveniji, se bo morda še razkrilo. Med tistimi, zdaj so že redki, ki po anketi Valicon nasprotujejo cepljenju, jih približno polovica navaja, da ne zaupajo cepivu, okoli 15 odstotkov jih meni, da ne sodijo v rizično skupino

Na podlagi podatkov lahko zaključimo, da se namerava cepiti večina državljanov, le da s tem odlašajo. Vendar pa je tako, da od prvega cepljenja do popolne zaščite traja mesec dni in več. Zato ni več veliko časa.

Dodajmo še, da je največji delež cepljenih na Malti (92 %), višji delež od 70 % precepljenih pa je v državah: Danska, Portugalska, Španija, Belgija, Nizozemska in Irska. Slabše kot v Sloveniji pa je v državah: Latvija, Slovaška, Hrvaška, Romunija in Bolgarija. (Graf objavljamo ob koncu prispevka.)

In kako je v naši regiji, Jugovzhodni Sloveniji? Cepljenih 63.367 ljudi

Po zadnjih podatkih smo na 7. mestu med 12 slovenskimi regijami. S 1. odmerkom je cepljenih 64.367 ljudi ali 44,1 odstotka vseh prebivalcev v regiji, ki zajema Dolenjsko, Belo krajino in Kočevsko-ribniško območje. Delež cepljenih je nizek, vendar še vedno nad povprečjem v državi, kjer je največ cepljenih v Zasavju, na Koroškem in v Primorsko-notranjski regiji.

Večina jih je tudi že cepljena z obema oz. vsemi odmerki.

Največji deleži cepljenih so v občinah na Kočevskoribniškem območju, v Osilnici je cepljenih kar 65,1 odstotka vseh prebivalcev in prebivalk.

Najslabši pa je delež cepljenih v občinah Škocjan (34,4 %) in Šmarješke Toplice (34,4 %).

V Beli krajini je najmanj cepljenih v občini Semič (41,3 % oz. 1601 oseba), največ pa v občini Metlika (43,8 % oz. 3700 oseb). V občini Črnomelj je cepljenih 5906 oseb (41,4 %).

Podatki po občinah, deleži, so razvidni iz naslednje tabele.

Vir: Microsoft Power BI

Podatki o deležu cepljenih v državah EU:

J. M.