Vrtci in šole: V vsaki občini sofinanciran le en prijavljeni projekt

Fotografija je simbolična. (vir: pixabay.com)

Poročali smo, da je vlada včeraj zagotovila dodatnih 72,5 milijona evrov za sofinanciranje izgradnje vrtcev in šol v državi. S tem bodo omogočili, da bo do leta 2024 sofinanciranih 126 projektov v skupnem znesku 115,5 milijona evrov.

Spomnimo. Država pred tem 10 let ni za vrtce in šole namenila niti evra.

Letošnji februarski razpis pa je pokazal veliko vrzel pri temu, občine so prijavile kar 160 projektov vrtcev in šol. Resorno ministrstvo je nato maja izdalo sklep za sofinanciranje 13 vrtcev in 27 šol. Včeraj pa je vlada dodaten denar namenila še za ostale prijavljene projekte.

Nekatere občine so prijavile več projektov, med njimi sta bili tudi občini Črnomelj in Trebnje. Za sofinanciranje pa je bil izbran samo en projekt, in to tisti, ki mu je občina dodelila prvo prioriteto.

V Črnomlju so se odločili za sofinanciranje izgradnje osnovne šole v Dragatušu (prejeli bodo 1,45 milijona evrov), v Trebnjem pa za podružnično šolo Dolenja Nemška vas (prejeli bodo 1,40 milijona evrov nepovratnih sredstev).

Ostala dva projekta, ki sta jih občini prijavili, to sta vrtec Loka v Črnomlju in osnovna šola Veliki Gaber v občini Trebnje, ne bosta deležna sofinanciranja. Tudi po včeraj sprejetem sklepu vlade ne, kakor smo zjutraj zmotno poročali.

Po dodatnem preverjanju so nam na ministrstvu za izobraževanje namreč pojasnili, da je bil namen omejitve na sofinanciranje samo enega projekta občine zagotovitev finančne pomoči čim večjemu številu občin. Navsezadnje je tako tudi pravično.

Včerajšnji sklep vlade pa pomeni, da bo sofinanciranja, kot kaže, po novem deležna Občina Šmarješke Toplice, za osnovno šolo Šmarjeta. Več podrobnosti bo znanih pozneje.

Že maja pa je bila državna pomoč odobrena naslednjim občinam, ki so se prijavile na razpis:

  • Kočevje: za vrtec                                                                           1,172.667,07 evra
  • Dolenjske Toplice, za vrtec                                                           1.172,667,03 evra
  • Mirna, za vrtec                                                                                 1.172,667,03 evra
  • Ribnica: za OŠ dr. Franceta Prešerna                                                  380.576,77 evra
  • Trebnje: za Podružnično šolo Dolenja Nemška vas                            1.404.915,01 evra
  • Metlika: za OŠ Podzemelj                                                                  404.362,82 evra
  • Novo mesto: za OŠ Otočec                                                            1.241.049,71 evra
  • Črnomelj: za OŠ Komandanta Staneta Dragatuš:                             1.450.432,61 evra

Vir: Vlada zagotovila dodaten denar

M. D.