Vrtci in šole odpirajo vrata: Kako je s testiranjem učiteljev?

Fotografija je simbolična. (vir: pixabay.com)

Danes se bodo v vrtce in šole vrnili otroci in učenci prvih treh razredov osnovnih šol po celotni Sloveniji. Vrtci in šole se bodo odprli ob pogoju varnosti, kar med drugim pomeni tudi obvezno testiranje vseh zaposlenih, ki opravljajo vzgojno izobraževalno dejavnost v teh zavodih. 

Vrtci in šole, za prvo triletje, bodo vrata ponovno odprli tudi v naši statistični regiji, Jugovzhodni Sloveniji. Na portalu smo zato preverili, kakšen je odziv zaposlenih na testiranje, zanimalo nas je tudi, kakšne ukrepe bodo povzeli ravnatelji, če zaposleni testiranje, na primer, odkloni.

Iz prejetih odgovorov devetih ravnateljev osnovnih šol v Beli krajini in na Dolenjskem je razvidno, da zaposleni testiranja ne odklanjajo. Tu in tam pa je vseeno kakšna izjema.

Ravnatelj OŠ Trebnje Rado Kostrevc je namreč zapisal, da je ena oseba navedla, da se ne bo testirala, ampak bo uporabila drugačen test. Ker gre za test, ki ni naveden v naboru testov, jo bodo napotili na informativni razgovor k zdravniku medicine dela. “V primeru, da tudi po dodatnih informacijah ne bo želela testirati s tem testom, bomo v skladu z navodili, ki smo jih prejeli, zadevo posredovali v obravnavo pristojnemu inšpektoratu,” je zapisal.

Po neuradnih podatkih naj bi testiranje zavrnili tudi dve učiteljici OŠ Dragatuš, vendar pa ravnatelj Stanislav Dražumerič na vprašanji portala zaenkrat še ni odgovoril.

Odgovori ravnateljic in ravnateljev so naslednji:

OŠ Loka Črnomelj, ravnateljica Damjana Vraničar: “V šoli ni nobenega učitelja, ki se ne bi hotel testirati.”

OŠ Metlika, ravnateljica Željka Janjac: “Nekateri zaposleni imajo pomisleke glede smiselnosti hitrega testiranja v povezavi z njihovo zanesljivostjo. Nimamo pa podatkov, da bi kdo zavrnil testiranje. V primeru, če se bi to zgodilo, bomo ravnali v skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje – prijava na Inšpektorat za šolstvo, ki vodi nadaljnji postopek. Upam pa, da do tega ne bo prišlo in da bo NIJZ poskrbel za ustrezne teste.”

OŠ Vinica, ravnateljica Ines Žlogar: “Vsi so pristali na testiranje, kljub pomislekom.”

OŠ Podzemelj, ravnateljica Marina Vorkapić: “Na OŠ Podzemelj se bodo testirali vsi zaposleni.”

OŠ Dolenjske Toplice, ravnateljica Andreja Koščak: “Glede na to, da smo šola z enoto vrtca, smo se vsi zaposleni, ki delamo na delovnih mestih, testirali prvič že prejšnji teden, ko je odredba stopila v veljavo. Vsi zaposleni smo k temu pristopili odgovorno, nihče ni izkazal nasprotovanja in bili smo veseli, ko smo prvo testiranje vsi opravili negativno. Tako je vse že pripravljeno in dogovorjeno za testiranje naslednji teden, ko se bodo testirali tudi učitelji, ki se vračajo na svoje delovno mesto v šolo.
Vsi se ponovnega odprtja zelo veselimo in že nestrpno pričakujemo naše otroke vrtca in učence šole.”

OŠ Mokronog, ravnateljica Zvonka Kostrevc: “Zaenkrat nimam podatka, da bi kdo od zaposlenih zavračal testiranje.”

OŠ Šmihel Novo mesto, ravnateljica Romana Šarec Rojc: “Glede testiranja zaposlenih trenutno nimamo nobenih težav, kajti s testiranjem se za enkrat vsi strinjajo. Upamo le, da bodo testi zanesljivi in ne bo lažnih rezultatov, kajti to potem omaja zaupanje.”

OŠ Frana Metelka Škocjan, ravnateljica Irena Čengija Peterlin: “Vsi zaposleni se bodo testirali.”

OŠ Trebnje, ravnatelj Rado Kostrevc: “Glede na trenutne potrebe VIZ procesa za učence prvega triletja, se bo testiralo 87 zaposlenih. Nihče od zaposlenih ni zavrnil testiranja, testirali se ne bodo tisti zaposleni, ki so preboleli Covid-19 znotraj obdobja treh mesecev. Ena oseba je navedla, da se ne bo testirala, ampak bo uporabila drugačen test. Ker gre za test, ki ni naveden v naboru testov, ki so predvideni za testiranje zaposlenih, jo bomo napotili na informativni razgovor k zdravniku medicine dela o izvajanju preventivne dejavnosti in razvijanju odgovornosti za svoje zdravje in posledično temu zdravje drugih. V primeru, da se ta oseba tudi po dodatnih informacije ne bo želela testirati s tem testom, bomo v skladu z navodili, ki smo jih prejeli, zadevo posredovali v obravnavo pristojnemu inšpektoratu.”

Doslej dve testiranji šolnikov

Prvo testiranje približno 27 tisoč zaposlenih v vzgoji in izobraževanju je doslej potekalo dvakrat, prvič 25. januarja, okužba je bila potrjena pri 278 osebah. Čez teden dni so okužbo potrdili pri 239 zaposlenih. Skupaj je bilo to 517 okužb, delež je bil v obeh primerih 1,3-odstoten, kar ni bilo veliko.

Testiranje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju je obvezno po Zakonu o nalezljivih boleznih, namen testiranja je omejevanje širjenja novega koronavirusa in s tem omogočiti čim bolj normalen potek pouka ter varstvo otrok v vrtcih.

Testiranje bo tudi v prihodnje potekalo s hitrimi antigenskimi testi in se bo ponavljalo vsakih 7 dni. Potrebe po izvajanju testiranja na covid-19 bodo ugotavljali na podlagi epidemioloških podatkov vsakih 14 dni na podlagi strokovnih mnenj.

Epidemiologi navajajo, da je množično hitro testiranje pomembno, saj je med prebivalstvom virusa veliko. Iz prvega razpisa za dobavo hitrih testov je bilo ob koncu januarja na voljo še 20 odstotkov od 500 tisoč dobavljenih testov. Najavljen je bil nov razpis, v februarju pa Slovenija pričakuje tudi teste iz evropskega naročila.

Dodajmo, da primerjava ukrepov za preprečevanje epidemije z drugimi državami kaže, da Slovenija nima zelo strogih ukrepov, saj je po strogosti v spodnjem delu lestvice. V ocenjevanje so bili vključeni omejitveni ukrepi glede šol, javnih dogodkov, gospodarstva, splošnega gibanja, javnega potniškega prometa in drugi podobni ukrepi.

A. L.