Vračanje pravic študentom

Poslanci državnega zbora so soglasno sprejeli novelo zakona o visokem šolstvu, ki vrača pravice študentom, ki so na podlagi 69. člena zakona ostali brez njih. Novela zakona črta časovno omejitev trajanja pravic.

Tistih, ki so zaradi omejitve ostali brez zdravstvenega zavarovanja, pa tudi brez ostalih pravic, ki izvirajo iz statusa študenta, kot so subvencionirana prehrana, bivanje in prevoz, je bilo 609. Ti so tudi mlajši od 26 let, dolžino študija pa so presegli večinoma s tem, ker so se med študijem prepisali na drug program. Z novelo se upravičenost do izgubljenih pravic zagotavlja tudi za nazaj.

C. R.