Voščilo: Blagoslovljen, miren in doživet Božič!

(vir: Župnija Stopiče)

Vsem, ki nas spremljate, želimo blagoslovljen, miren in doživet Božič ter milosti polno novo leto 2022!

Želimo vam mir in vse dobro, predvsem pa zdravja.

Uredništvo

Kako ljubke so na gorah noge glasnika, ki oznanja mir, prinaša veselo novico, oznanja rešitev in pravi Síonu: »Tvoj Bog kraljuje!« Poslušaj, tvoji stražarji povzdigujejo glas, vsi skupaj vriskajo, saj gledajo iz oči v oči Gospodovo vrnitev na Sion. Vzklikajte, vriskajte vse skupaj, jeruzalémske razvaline! Kajti Gospod je potolažil svoje ljudstvo, odkúpil Jeruzalem. Gospod je razgálil svojo sveto roko pred očmi vseh narodov in vsi konci zemlje bodo videli, kako naš Bog rešuje.

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 52,7-10)