Volitve: Zadnji dan za prijavo glasovanja po pošti

Volivke in volivci, ki želijo na lokalnih volitvah glasovati po pošti, ker bodo na dan volitev na zdravljenju v bolnišnicah ali zdraviliščih, domovih za starejše ali zavodih za izvrševanje kazenskih sankcij, morajo o tem obvestiti pristojne občinske volilne komisije. To lahko storijo le še danes.

Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki to sporočijo pristojni volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Po zakonu morajo obvestilo o nameri, da bodo glasovali po pošti, pri občinski volilni komisiji vložiti najpozneje deset dni pred dnevom glasovanja na volitvah, ki bodo 18. novembra. Rok se izteče danes.

Druge volivk in volivci, ki jih na dan volitev ne bo doma, bodo lahko svoj glas oddali na predčasnem volišču.

Dobro je vedeti, da zakon na lokalnih volitvah ne omogoča glasovanja na volišču izven kraja bivališča (t. i. volišča omnia – teh ni), prav tako ni glasovanja iz tujine.

Občinske volilne komisije imajo sedeže v prostorih posamezne občine. Zahtevo je treba oddati na obrazcu, ki ga objavljamo v nadaljevanju.

C. R.