Volitve: Objavljamo podatke o volilni udeležbi, po občinah

Na lokalnih volitvah je v državi glasovalo 862.918 volivk in volivcev, volilna udeležba je bila 50,72-odstotna.

Na območju Jugovzhodne Slovenije, ki zajema Dolenjsko, Belo krajino in Kočevsko-ribniško območje, je bilo glasovanje praviloma višje od državnega povprečja. Najvišje je bilo v Osilnici in Kostelu ter Šmarjeških Toplicah.

Najnižja udeležba je bila v Loškem Potoku in v Sodražici, razlog za to je najverjetneje v tem, da sta bila župana znana že vnaprej, saj so imeli le po enega kandidata.

V Mestni občini Novo mesto je bila udeležba skozi volilni dan praviloma nižja od povprečja v državi, končni rezultati pa kažejo, da se je ta zelo približala povprečju.

V Beli krajini je bila najvišja volilna udeležba v Občini Semič, sledila je Občina Črnomelj, najnižja pa je bila v Občini Metlika.

Podatki o volilni udeležbi po občinah so naslednji:

Občina
Do 11. ure Do 16. ure Končni rezultati
Črnomelj 2.093/        17,40 % 5.158/         42,88 % 7.072/         58,80 %
Dolenjske Toplice    574/        19,68 % 1.439/         49,33 % 1.831/         62,77 %
Kočevje 2.610/        19,72 % 5.063/         38,26 % 6.765/         51,12 %
Kostel   135/         23,40 %   327/          56,67 % 410/           71,06 %
Loški Potok   271/         17,45 %   587/          37,80 % 773/           49,77 %
Mokronog-Trebelno   469/         18,41 % 1.207/         47,39 % 1.565/        61,44 %
Mirna   380/         17,54 %   881/          40,67 % 1.206/        55,70 %
Mirna Peč   599/         24,61 % 1.280/         52,59 % 1.613/        66,27 %
Metlika 1.252/        17,97 % 2.893/         41,11 % 3.828/        54,40 %
Novo mesto 4.010/        13,57 % 10.377/       35,11 % 14.874/      50,33 %
Osilnica   105/         29,91 %    197/         56,13 %   286/         81,48 %
Ribnica 1.452/        19,09 % 3.552/         46,69 % 4.891/        64,29 %
Semič   690/         21,33 % 1.639/         50,66 % 2.143/        66,24 %
Sodražica   268/         14,79 %   602/          33,22 %  801/          44,21 %
Straža   606/         18,92 % 1.511/         47,17 % 1.967/        61,41 %
Šentjernej 1.191/        20,42 % 2.951/         50,60 % 3.998/        68,55 %
Škocjan   443/         16,48 % 1.087/         41,32 % 1.456/         55,34 %
Šmarješke Toplice   597/         22,14 % 1.491/         55,30 % 1.917/         71,11 %
Šentrupert  451/          22,65 % 1.491/         55,30 % 1.371/         68,86 %
Trebnje 1408/         14,10 % 3.719/         37,23 % 5.184/         51,90 %
Žužemberk   880/         22,76 % 2.033/         52,59 % 2.555/         66,09 %

Opomba: Prvo število v koloni pomeni število volivcev in volivk, ki so glasovali. Drugo število pa je odstotek volilnih upravičencev, ki so glasovali.

Vir: Državna volilna komisija

J. M.