Vodstvo Krke predlaga 7,50 evra dividende

Vir: krka.si

Nadzorni svet in uprava Krke bosta delničarjem družbe predlagala, da družba letos izplača 7,50 evra bruto dividende, kar bi bilo 13,6 odstotka več kot lani. Skupščina, kjer bodo odločali o tem, je predvidena za 11. julij.

Za dividende predlagajo razdelitev 231,2 milijona evrov bilančnega dobička.

Predlog uporabe bilančnega dobička družbe Krka za leto 2023 v višini 381.939.946 evrov je naslednji:

− za dividende 7,50 EUR bruto na delnico 231.157.215,00 EUR,
− za druge rezerve iz dobička 75.391.365,50 EUR,
− za prenos v naslednje leto 75.391.365,50 EUR.

Skupina Krka je lani po nerevidiranih podatkih ustvarila 1,8 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je pet odstotkov več kot leto prej. Obvladujoča družba skupine Krka je prihodke od prodaje povečala za osem odstotkov, na 1,7 milijarde evrov.

M. D.