Vodenje Službe generalnega direktorja policije prevzel Boris Korasa

Z leve: mag. Danilo Jamer, generalni direktor policije dr. Anton Olaj, Boris Korasa

Novi vodja Službe generalnega direktorja policije je Boris Korasa, ki je delo na tej funkciji prevzel danes, 31. maja 2021.

Naloge in obveznosti mu je predal mag. Danilo Jamer, ki je doslej vodil to službo po pooblastilu generalnega direktorja policije.

Boris Korasa je bil pred tem zaposlen kot komandir Policijske postaje Črnomelj.

M. D.