Voda v Krki in Kolpi primerna za kopanje

Reka Krka (vir: arhiv)

V letu 2023 so v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano odvzeli skupno 13 vzorcev vod iz rek Krka in Kolpa, ugotavljali so primernost vode za kopanje. Vzorčenje so izvedli na krajih, kjer se ljudje pogosto kopajo, niso pa pokriti z državnim monitoringom.

Vzorci so bili odzveti 29. junija 2023, za obe reki, za terenske, mikrobiološke in kemične analize vode na Krki in Kolpi.

Vzorce so odvzeli v Soteski, na Brodu, Loki, Mačkovcu, Dobravi, Kostanjevici in nizvodno proti Brežicam ter Križevski vasi in v Božakovem.

V času odvzema vzorcev vod je bil vodostaj rek normalen, vreme je bilo stabilno, temperature zraka so bile značilne za to obdobje v letu. odvzeti vzorci za terenske, mikrobiološke in kemične analize vode na Krki

Na odvzetih vzorcih so opravili naslednje analize:

 • terenske meritve: temperatura zraka, temperatura vode, pH, senzorični pregled, elektroprevodnost, in nasičenost vode s kisikom
 • temperatura vode: temperature vseh pregledanih rečnih vod (tabela 1 v prilogi) so bile med 14,7 stopinj C in 21,8 stopinj C
 • splošna ocena stanja rek: vode iz vseh rek so bile na vseh odvzemnih mestih brez oz. za reko značilnega vonja, bistre in prosojne do dna, brez neobičajnih posebnosti
 • mikrobiološke preiskave: v okviru mikrobioloških preiskav so določali najverjetnejše število Escherichia coli in intestinalnih enterokokov
 • sanitarno-kemične analize: barva vode, amonij, nitrati, fosfati, anionski detergenti, mineralna olja in fenolne snovi.

Ocena primernosti rek in drugih površinskih vod za kopanje:

– Reka Krka: primerna za kopanje.

– Reka Kolpa: primerna za kopanje.

Rezultati na posameznih kopališčih:

Priporočila in opozorila

Na glede na ugotovljeno odlično kakovost vode v rekah Krka in Kolpa v nacionalnem laboratoriju opozarjajo naslednje:

 • Vode iz rek ne smemo uporabljati za pitje ali pripravo hrane.
 • Med kopanjem se moramo izogibati požiranju vode; še posebej je pomembno na to opozoriti otroke!
 • Potrebna je posebna previdnost pri skokih v vodo; na mestih, kjer ni možno oceniti globine vode (temna, kalna voda), je to početje zelo tvegano!
 • Za starše: male neplavalce in čofotalce ne smemo nikakor pustiti samih in brez nadzora v bližini rek ali drugih vodnih površin.
 • Po kopanju priporočamo prhanje z zdravstveno ustrezno pitno vodo.
 • Vsi previdnostni ukrepi so še posebno pomembni po morebitnih padavinah (nevihte …).

M. D.