Vladni projekti za razvoj občin: Šentrupert

Šentrupert (vir: Občina)

V Sloveniji imamo največji investicijski zagon v zgodovini države in najvišjo rast bruto domačega proizvoda v EU. Vlada je v zadnjih dveh letih obiskala vse slovenske regije in se seznanila z obstoječim stanjem. Občinam je zagotovila sredstva, na podlagi katerih lahko izvajajo svoje projekte.

Pri investicijah gre skupno za 7,96 milijarde evrov vreden naložbeni cikel, od tega 6,760 milijarde evrov iz državnega proračuna in 1,2 milijarde evrov iz različnih evropskih skladov.

Pregled izvedenih projektov ter projektov, ki so teku in je zanje zagotovljeno financiranje bodisi v proračunu bodisi v skladih, si lahko ogledate na zemljevidu slovenskih občin – Projekti po občinah.

Projekti v občini Šentrupert:

V Občini Šentrupert je vrednost projektov, investicij, v višini 2.138.030 evrov, od tega je občina pridobila 445.974 evrov evropskih sredstev.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Komunalno opremljanje Obrtno podjetniške cone Šentrupert 950.342 realizirano
Rekonstrukcija državne ceste Slovenska vas – Šentrupert 891.122 realizirano
Obnova zvonika župnijske cerkve Sv. Rupert v Šentrupertu 196.047 2021-2022
Obnova letne ploščadi v Občini Šentrupert   47.707 realizirano
Nujna vzdrževalna dela na objektu Vesela Gora – Barbova graščina v Občini Šentrupert   31.704 realizirano
Rekonstrukcija poškodovanega podaljška in obnova slamnate strehe na Lukatovem toplarju v muzeju Dežela kozolcev v Občini Šentrupert   13.235 2021-2022
Prenova fasade na Boltetovem mlinu    7.873 2021-2022

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Komunalno opremljanje Obrtno podjetniške cone Šentrupert 438.524
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih   7.350

Vir: Projekti v Občini Šentrupert | GOV.SI

M. D.