Vladni projekti za razvoj občin: Kostel

Grad Kostel (vir: kraji.eu)

V Sloveniji imamo največji investicijski zagon v zgodovini države in najvišjo gospodarsko rast med državami OECD. Vlada je v zadnjih dveh letih obiskala vse slovenske regije in se seznanila z obstoječim stanjem. Občinam je zagotovila sredstva, na podlagi katerih lahko izvajajo svoje projekte.

Pri investicijah gre skupno za 7,96 milijarde evrov vreden naložbeni cikel, od tega 6,760 milijarde evrov iz državnega proračuna in 1,2 milijarde evrov iz različnih evropskih skladov.

V državi se izvaja 2416 projektov in 2185 sofinanciranj iz evropskih sredstev.

Pregled izvedenih projektov ter projektov, ki so teku in je zanje zagotovljeno financiranje bodisi v proračunu bodisi v skladih, si lahko ogledate na zemljevidu slovenskih občin – Pregled vladnih projektov za razvoj občin po občinah.

Projekti v Občini Kostel

Podatki za občino Kostel kažejo vrednost investicij v vrednosti preko 3 milijone evrov, vendar pa so v projektu o čezmejnem usklajenem zmanjševanju poplavne ogroženosti vključeni še projekti drugje v Sloveniji (gre za isto proračunsko postavko). Ta projekt je že realiziran.

Ostali projekti pa se nanašajo neposredno na občino. Po naši oceni je neposrednih investicij v občini Kostel blizu 2 milijona evrov, kar je za to obmejno in majhno občino velik dosežek.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti – gradbeni ukrepi na porečju Kolpe – v Kužlju na reki Kolpi (v postavki so vključeni še projekti drugje v Sloveniji) 1.364.886 realizirano
Rekonstrukcija državne ceste odsek 0265 Livold-Fara od km 21,450 do km 21,510 in 0266 Fara-Petrina, s krožiščem v Fari 1.014.010 2022
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v občini Kostel    622.700 30.09.2023
Zamenjava plinske peči na mejnem prehodu Petrina     20.000 realizirano
WiFi4EU – vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih      15.000 2020-2021

Skupaj:                                                                           3.036.596 evrov

Vir: Projekti v Občini Kostel

K. R.