Vladna pomoč kmetom zaradi suše mizerija in sramota

(Vir: pixabay.com)

V četrtek je vlada sprejela odlok o finančni pomoči kmetom, ki imajo živino in sami pridelujejo krmo, zaradi izpada krme, ki je bil posledica letošnje suše. Kmetom bodo namenili le 4,5 milijona evrov, ocenjena vrednost škode zaradi suše pa je 89 milijonov evrov. 

Kmetje pomoč ocenjujejo kot mizerijo in sramoto. Gre za mizerne zneske, ki bodo vključeni tudi v dohodninsko osnovo.

Kmetje so zato vlado pozvali, naj sprejeti odlok umakne in celotnemu sektorju namenijo več denarja. Vlada se na pripombe ni zmenila, odlok je že objavila v Uradnem listu RS.

Predsednik KGZS Roman Žveglič je na včerajšnji novinarski konferenci dejal, da mora biti pomoč kmetom tolikšna, da ji lahko rečemo pomoč in si bo kmet lahko vsaj del stroškov, ki jih je imel z nabavo krme, tudi poravnal. Zdaj sprejeto pa ni niti na simbolični ravni.

Navedel je primer kmetije, ki ima 30 hektarjev travnikov, 30 glav krav molznic in 30 glav mladega goveda, stopnja poškodovanosti travinja pa je bila po uradni oceni komisije od 30- do 50-odstotna. Kmet je moral dokupiti 60 ton sen, 250 kubičnih metrov koruzne silaže in šest ton pesnih rezancev, za kar je odštel 17.000 evrov.

Po vladnem odloku bo kmet s 60 glavami živine upravičen le do 570 evrov pomoči, ki se bo štela tudi v dohodninsko osnovo, stroškov zaradi suše pa je imel 17.000 evrov.

Ob tem je pomoč namenjena kmetijam, ki imajo v reji vsaj dve glavi velike živine (upošteva se govedo, drobnica, kopitarji in prašiči), povprečno obtežbo 0,9 glave velike živine na hektar in kmetijske površine, na katerih gojijo krmo. Rejcem perutnine niso namenili niti centa.

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo izdala informativne odločbe, ki jih bodo upravičenci prejeli na dom. Morajo pa kmeti imeti poravnane tudi vse zapadle davčne in druge obveznosti do države, ki presegajo 50 evrov.

Ob tem je pomembno, da morajo biti davčne obveznosti poravnane najpozneje peti dan po uveljavitvi odloka v uradnem listu. To je na dan 30. novembra.

Čebelarjem 2 milijona evrov

V Uradnem listu je objavljen tudi odlok o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi v čebelarskem sektorju.

Pomoči bodo deležni čebelarji, ki imajo vsaj 4 čebelje družine, in sicer 10 evrov na čebeljo družino. Za pomoč je skupno predvidenih dva milijona evrov. Tudi pri tem ukrepu upravičencem ne bo treba oddati vloge, morajo pa prav tako imeti poravnave obveznosti do države. Informativne odločbe bodo izdane predvidoma do 21. decembra 2022.

Še več podrobnosti je dostopnih na povezavi: kgzs.si

M. D.