Vlada: Vrtec za drugega in vsakega nadaljnjega otroka iz družine bo brezplačen

(vir: pixabay.com)

Vlada je na včerajšnji seji določila besedilo predloga novele Zakona o vrtcih. Pomembna novost novele je, da predvideva ponovno uvedbo brezplačnega vrtca za drugega otroka iz iste družine, ki je hkrati v vrtcu s starejšim otrokom, in uvedbo brezplačnega vrtca za vsakega tretjega in nadaljnjega otroka iz družine, ne glede na to, ali je še kateri otrok v vrtcu ali ne.

Tako se bo izboljšala finančna dostopnost vrtca za starše, zaradi česar gre pričakovati dvig deleža vključenosti predšolskih otrok v vrtce.

Novela prinaša še nekaj drugih bistvenih novosti, ki odpravljajo pomanjkljivosti sedanje ureditve, ki so se pokazale v praksi. Zagotavlja tudi pogoje za še kakovostnejše izvajanje predšolske vzgoje.

S predlagano novelo se prepoveduje fizičnim in pravnim osebam, ki niso vpisane v razvid izvajalcev javno veljavnih programov ali v register varuhov predšolskih otrok, opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva otrok. Ob tem določa stroge sankcije za kršitev te prepovedi, in sicer takojšnjo prepoved opravljanja dejavnosti ter globo za kršitev prepovedi v razponu od 5.000 do 10.000 evrov. Inšpektorjem, pristojnim za šolstvo, pa bo novela omogočila učinkovitejše delovanje, saj določa povečano število prekrškov za kršitev posameznih določb Zakona o vrtcih. Dograjuje tudi institut varuha predšolskih otrok na domu.

Novela razmejuje med dejavnostjo predšolske vzgoje in dejavnostjo varstva otrok ter drugimi storitvami, ki so namenjene predšolskim otrokom, vendar njihov osnovni namen ni varstvo predšolskih otrok, kot so animacije, organiziranje rojstnodnevnih zabav in podobno. Obenem določa, da se v razvid in register pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ne vpisujejo osebe, ki občasno varujejo otroke na njihovem domu, torej to dejavnost opravljajo kot osebno dopolnilno delo, in pravne osebe, ki kot pridobitno dejavnost opravljajo občasno varstvo otrok na njihovem domu.

Spremembe bodo začele veljati po potrditvi v državnem zboru.

C. R.