Vlada ustanovila delovno skupino za romsko problematiko

Vlada RS je za predsednika delovne skupine za romsko problematiko imenovala dr. Antona Olaja, državnega sekretarja v Ministrstvu za notranje zadeve. (vir: mnz.si)

Vlada je na včerajšnji seji ustanovila delovno skupino za romsko problematiko, za predsednika skupine je imenovala dr. Antona Olaja, državnega sekretarja v Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije.

Dr. Anton Olaj, znan tudi kot nekdanji direktor Policijske uprave Novo mesto, je po seji vlade na Twitterju zapisal:

“Sledi še imenovanje članov delovne skupine, nato začnemo. Se veselim sodelovanja z župani jugovzhodne Slovenije in Svetom romske skupnosti, veliko pa pričakujem v izvedbeni fazi od predstavnikov določenih ministrstev in Civilnih iniciativ pri oblikovanju sistemskih rešitev.”

Vlada je v obrazložitvi odloka o ustanovitvi delovne skupine zapisala, da se v zadnjem obdobju srečujemo z izzivi ohranjanja romskih etničnih značilnosti, ki izstopajo predvsem na območjih jugovzhodne Slovenije.

“Ugotavlja se, da se predvideni ukrepi iz nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017–2021 ne kažejo v pričakovani smeri, na kar argumentirano opozarjajo župani občin iz jugovzhodne Slovenije, Državni zbor Republike Slovenije, Državni svet in Policija. V interesu romske skupnosti in preostalega prebivalstva je, da se opredelijo pomanjkljivosti oziroma sistemski razlogi, ki onemogočajo uspešnejše doseganje ciljev, ki so navedeni v nacionalnem programu. Zato je vlada za soočanje z navedenimi izzivi izdala odlok, s katerim je ustanovila delovno skupino za obravnavo romske problematike.”

K sodelovanju pri delu skupine so za zastopanje interesov samoupravnih lokalnih skupnosti povabljene problemsko najbolj izpostavljene občine: Mestna občina Novo mesto ter občine Kočevje, Črnomelj in Ribnica, ki jih zastopajo župani. Ti zaradi bogatih izkušenj pri intenzivnem ukvarjanju z izzivi romske tematike prispevajo predloge rešitev za ohranjanje romskih etničnih značilnosti, ki bodo koristile tako romski skupnosti kot tudi preostalemu prebivalstvu.

V delovni skupini bo v skladu z Zakonom o romski skupnosti v Republiki Sloveniji sodeloval tudi Svet romske skupnosti Republike Slovenije s predvidenimi štirimi člani, je Vlada RS zapisala v sporočilu za javnost. Za namestnika predsednika skupine je vlada imenovala mag. Stanka Baluha, direktorja Urada za narodnosti.

J. M.