Vlada sprejela sklep o večjih pooblastilih vojske pri varovanju državne južne meje

(vir: Slovenska vojska)

Vlada je sprejela sklep o izvajanju izjemnih pooblastil Slovenske vojske pri širšem varovanju državne meje. Gre za aktivacijo 37.a člena Zakona o obrambi, kjer bo vojska izvajala pooblastila na podlagi usmeritev Policije. 

V prvi točki 37.a člena Zakona o obrambi so navedena naslednja pooblastila: opozarjanje, napotovanje, začasno omejevanje gibanja oseb, sodelovanje pri obvladovanju skupin in množic (37a-clen).

Vlada je v obrazložitvi sklepa zapisala, da varnostne razmere, ki so posledica zaostrenih zdravstvenih razmer zaradi epidemije koronavirusa oziroma bolezni Covid-19, zahtevajo, da zaradi zagotavljanja javne varnosti in učinkovitega nadzora zunanje schengenske meje pripadniki Slovenske vojske sodelujejo s policijo pri širšem varovanju državne meje in pri tem izvajajo pooblastila, določena v prvem odstavku 37.a člena Zakona o obrambi.

Pripadniki Slovenske vojske bodo pooblastila pod pogoji, ki so predpisani za policiste, izvajali skupaj s Policijo, v skladu z načrtom Policije in na podlagi usmeritev Policije na območju odsekov, sektorjev in sekcij ob slovenski schengenski meji (državna meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško).

Pooblastila bodo izvajali v pasu 5 km zračne linije od mejne črte oziroma do najbližje cestne komunikacije, če cestne komunikacije v tem 5 km pasu zračne linije ni.

Vlada bo o izvajanju pooblastil Slovenske vojske seznanjala pristojni delovni telesi državnega zbora vsakih 14 dni.

Ukrep je časovno omejen, in sicer bodo pripadniki Slovenske vojske ta pooblastila lahko izvajali največ tri mesece od uveljavitve sklepa.

O predlogu vlade bodo zdaj odločali v državnem zboru, kjer so potrebni glasovi dveh tretjin na seji navzočih poslancev. Pri tem so potrebni glasovi poslancev vladajočih strank in vsaj del opozicijskih.

Po slovenski zakonodaji je varovanje državne meje v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve, pod čigar okrilje spada tudi Policija. Zato je to ministrstvo, ki ga po novem vodi minister Aleš Hojs, tudi pripravilo ta predlog. Varovanje državne meje namreč ni v pristojnosti Ministrstva za obrambo, kot to napačno v javnosti navajajo nekateri.

Poslanci bodo o sklepu vlade predvidoma odločali jutri, v četrtek.

J. M.