Vlada preklicala epidemijo, spremembe pri prehodih meje

Fotografija je simbolična (vir: arhiv)

Vlada je sinoči preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 oziroma covid-19, ki je bila razglašena 12. marca 2020. Ob prihodu v Slovenijo za državljane Slovenije in drugih držav EU ni več predvidena karantena, ta še vedno velja za osebe iz tretjih držav, z nekaj izjemami. Nekateri ukrepi ostajajo še naprej.

Vlada je v sklepu zapisala, da trenutna epidemiološka situacija omogoča sproščanje ukrepov, ki so bili nujni zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni covid-19, ne pa še njihove odprave v celoti.

Še vedno bodo potekala testiranja obolelih, izolacija bolnih, iskanje kontaktov in karantena za visoko rizične tesne kontakte. Še vedno velja higiena rok in kašlja ter spoštovanje fizične distance.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je ocenil, da vsi kazalniki kažejo na umirjanje širjenja novega koronavirusa v populaciji. Ker pa še vedno ostaja nevarnost širjenja nalezljive bolezni covid-19, se – ob strokovni utemeljenosti – še vedno uporabljajo splošni in posebni ukrepi, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih.

Prvi potrjen primer okužbe z novim koronavirusom smo v Sloveniji zabeležili 4. marca 2020, do vključno 13. maja pa smo zabeležili 1464 potrjenih primerov okužbe. Kumulativna 14-dnevna incidenca je 35 primerov, efektivna reproduktivna številka pa je trenutno <1, kar pomeni, da en oboleli okuži približno eno osebo ali manj.

Omogočen prehod meje

Vlada je spremenila tudi ukrepe na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Prehod meje bo možen na več kontrolnih točkah na cestnih povezavah z Republiko Avstrijo, Italijansko republiko in Madžarsko. Kontrolne točke so tudi na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet in v pristaniščih. Povsod bodo morali zagotoviti izvajanje higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa.

Vstop v Republiko Slovenijo se ne dovoli tujemu državljanu, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, in ob prehodu meje pove, da je pozitiven na novi koronavirus (covid-19) ali izkazuje očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom.

Obvezna 14-dnevna karantena je določena za osebe, ki nimajo stalnega ali začasnega bivališča v Evropski uniji in v Slovenijo prihajajo iz tretjih držav. Za te osebe veljajo nekatere izjeme.

C. R.