Vlada pozabila na Belokranjce in hitro cesto do njih

(vir: arhiv)

Vlada RS je ob lanskem obisku na Dolenjskem in delno v Beli krajini (ta je bil v sklopu obiska Jugovzhodne regije) zagotavljala, da bi se lahko gradnja južnega dela 3. razvojne osi, ki obsega odsek okoli Novega mesta in naprej do Bele krajine, začela v naslednjih nekaj letih.

Že takrat se je pojavil dvom, da z obljubami nekaj ni v redu. To so vzbudile izjave pristojnega ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča, ki je znal pojasniti časovnico izgradnje hitre ceste od avtoceste do novomeškega Revoza in potem od Revoza do Malin, ne pa tudi časovnice za odsek od Malin do Metlike oziroma Črnomlja in naprej do Vinice oziroma hrvaške meje.

Časovnice še vedno ni – šlo je za obljube v oblakih

Po dodatnih preverjanjih, kaj je z belokranjskim delom hitre ceste, se je nato kmalu izkazalo, da niti na spletni strani ministrstva za infrastrukturo niti kje drugje ni mogoče najti časovnice, kdaj bi se lahko začela gradnja belokranjskega dela hitre avtoceste. Tako je bilo mogoče sklepati, da časovnica sploh ne obstaja in da je izgradnja potisnjena daleč v prihodnost. To se je zdaj tudi potrdilo. Po zadnje dostopnih javno objavljenih podatkih potekajo namreč le aktivnosti za t. i. izgradnjo zahodne obvozne ceste do Revoza. Aktivnosti za izgradnjo vzhodne obvozne ceste pa naj bi povsem zastale. Od Revoza oziroma Osredka dalje pa je vse nasploh v veliki megli.

Kar smo poročali, je zdaj potrdil tudi minister za infrastrukturo

V belokranjskih občinah obstaja sicer koordinacijski odbor za spremljanje aktivnosti za izgradnjo 3. razvojne osi. Če je še kdo pred tem zatrjeval, da stvari okoli izgradnje 3. razvojne osi v Beli krajini potekajo po načrtih, se je zdaj tudi na tej relaciji potrdilo, da temu še zdaleč ni tako. Resorni minister dr. Peter Gašperšič je namreč potrdil, da se za 1. in 2. etapo gradnje od avtoceste Novo mesto do priključka Osredek projektna dokumentacija že izdeluje. Izbran je inženir za celotni 1. del, poteka izbira se izvajalca za pridobivanje zemljišč, na podlagi česar bi bilo gradbeno dovoljenje lahko izdano konec leta 2018. Gradnja tega dela do priključka Osredek (za Revozom) naj bi bila zaključena do leta 2022.

Povsem drugače pa je za 3. in 4. etapo gradnje od priključka Osredek do Pogancev in Malin, saj za ta del projektna dokumentacija še sploh ni naročena. Zaradi tega se bodo že pripravljalna dela na gradnjo tega dela premaknila na leto 2022 ali pozneje. S tem pa pade v vodo tudi ministrovo zatrjevanje aprila letos, da se bo projektiranje izvajalo istočasno z delom do Osredka in da bo gradnja zaključena do 2023. Podobno je lani ob obisku Bele krajine zatrjeval tudi vladni predsednik Miro Cerar. Vse to se je zdaj izkazalo za zavajanje.

Poslansko vprašanje o tem, kje je časovnica in kako potekajo priprave – kdaj bo?

O tem, kako je z izgradnjo hitre ceste od Novega mesta do Bele krajine, je v preteklih dneh vlado vprašal tudi poslanec dr. Vinko Gorenak. Zanima ga, kaj je vlada naredila, da bi stvari pri izgradnji pospešila, kdaj se lahko pričakuje začetek in konec izgradnje ceste v celoti – vse do hrvaške meje, kdaj bo zgrajen predor pod Gorjanci, pa tudi, kako je z obema obvoznima cestama na novomeškem območju. Po pridobitvi odgovora se tako pričakuje, da bomo Dolenjci in Belokranjci končno vedeli, kako je s tem in kdaj lahko pričakujemo rešitve.

Mag. Maja Kocjan, svetnica v Občinskem svetu občine Črnomelj, pa je poslansko vprašanje na svojem Facebook profilu pospremila z naslednjim komentarjem: “Pred tremi meseci je dr. Vinko Gorenak obiskal Belo krajino in videl tudi naše ceste. Na mojo pobudo je nato tudi dal poslansko vprašanje. Predlagam pa, da se Miro Cerar in vsi koalicijski poslanci vsaj en teden vsakodnevno vozijo v službo po teh naših cestah. Mogoče bi potem končno prišlo do kakšnega premika.”