Vlada omejila gibanje v Ljubljani, na Bledu in okoli Brda pri Kranju – v torek in sredo

Fotografija je simbolična. (vir: PU Ljubljana)

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep o omejitvah oziroma prepovedi gibanja na določenih območjih zaradi velike verjetnosti hujših kršitev javnega reda.

Vlada je naložila policiji, da zaradi velike verjetnosti hujših kršitev javnega reda v Ljubljani, na Bledu in Predosljah pri Kranju z odredbo omeji ali prepove gibanje na območjih, krajih ali na javnih mestih, kjer je to nujno za preprečitev hujših kršitev javnega reda, v obdobju od 5. oktobra do vključno 6. oktobra 2021.

Na podlagi 9. člena Zakon o nalogah in pooblastilih policije lahko vlada na predlog ministra za notranje zadeve, ob veliki verjetnosti hujših kršitev javnega reda, naloži policiji, da z odredbo omeji ali prepove gibanje na določenih območjih, določenih krajih ali na javnih mestih oziroma prepove nastanitev v določenem kraju ali zapustitev določenega kraja.

Ukrep sme trajati največ sedem dni in se z njim preneha takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil odrejen. Odredba je dokončna.

Razlog za takšno odločitev vlade je v napovedanem množičnem protestu pred vrhom EU in Zahodnega Balkana, ko v Ljubljano prihajajo voditelji držav EU in Zahodnega Balkana.

Podobne ukrepe je država sprejela leta 1989, da bi preprečila miting resnice Slobodana Miloševića v Ljubljani.

M. D.