Vlada na hitro sprejela spremembe o osebnem imenu

Vladajoča koalicija je v četrtek potrdila spremembe zakona o osebnem imenu, ki med drugim odpravljajo omejitev pri izbiri imena in priimka. Doslej je bila omejitev na dve besedi, po novem je to zelo razširjeno, dovoljene so tudi okrajšave in uporaba črk v imenu in priimku. Omejitev pri imenih ni več.

Notranji minister Boštjan Poklukar je pojasnjeval, da se je izbira osebnega imena z dvema besedama izkazala za problematično predvsem v primerih vpisov rojstev dvojnih državljanov, ki so v evidence tujih držav vpisani z osebnim imenom, ki vsebuje več kot dve besedi.

Oseba z več imeni oziroma priimki ali z nedeljivo celoto imena oziroma priimka se je morala doslej ob vpisu rojstva v Matični register RS izreči in izbrati, kateri besedi osebnega imena bo uporabljala v pravnem prometu. Po novem tega ne bo več.

Po novem bo državljan lahko izbral tudi okrajšavo imena in priimka, na primer kombinacijo besede in črke ali kombinacijo besed in črk, na primer Marija K. Novak ali Marija Milena K. Novak ali Jože Anton K. N. Novak in podobno. Namerno smo izbrali slovenska imena, v praksi bo to seveda povsem drugače.

Število besed in črk, okrajšav in podobno, v imenu in priimku na osebni izkaznici, če povemo nazorno, tako ni več omejeno.

Boštjan Poklukar (vir: MNZ)

Čeprav je notranji minister Boštjan Poklukar spremembe lepo zavil v celofan, se je izkazalo, da gre za spremembe »zaradi globalizacije in množičnih migracij«.

Po mnenju vlade pa se zaradi opaznega »približevanja jezikov zaradi globalizacij in množičnih migracij temu pojavu ne moremo izogniti«.

Stvari so torej zelo povezane tudi s sprejetjem t. i. marakeške deklaracije decembra 2018 v Maroku in gre za postopen prenos določil v slovenski pravni red, tj. zakonodajo.

Dolenjska poslanka Anja Bah Žibert

Ali, kot je v razpravi poudarila dolenjska poslanka Anja Bah Žibert: “Nenavadno je, da s strani vladne koalicije in tudi predstavnikov vlade vseskozi poslušamo, da pri nas ni množičnih migracij, ravno pri tem zakonu pa sledite dejanski situaciji, ki jo uradno sicer nočete priznati, in sicer, da so množične migracije realnost, ki jo izkazujete celo do te mere, da terjate prilagoditev nacionalne zakonodaje v njihovo korist.”

Dodala je, da v SDS vztrajajo, da bi moral nabor možnosti izbire imena slediti kulturi države, v kateri oseba prebiva, in razpoložljivim naborom črk in znakov za zapis osebnega imena v Sloveniji. “Ta zakon pa prinaša ravno nasprotno, zato ga v tem delu ocenjujemo kot neprimernega.”

Posavski poslanec iz vrst SNS Dušan Šiško pa je dejal: “Zakon je napisan v smeri, da se prizna enočrkovna imena, katera so nedvomno značilna za ljudi omenjenih celin in nikakor ne za Evropejce. V naši državi nismo nikdar poznali imen oziroma priimkov sestavljenih iz le ene same črke, saj bomo lahko imeli nekoga, ki se bo pisal A.”

Vladajoči, to je stranke LMŠ, SD, SMC, DeSUS, SAB in Levica, so tako tudi z zakonom poskrbeli za to, da tujci – migranti pri pridobivanju osebnih dokumentov, kamor spadajo osebna izkaznica in ostala dovoljenja, ne bodo imeli nobenih težav.

Novosti zakona:

  1. Bistvena novost je odprava omejitve števila besed oziroma nedeljivih celot v imenu in priimku, ki ga posameznih izbere za pravni promet. Pri sestavi imena bo kot del osebnega imena poleg besed možno uporabljati tudi črke, pa tudi okrajšave.
  2. Podaljšuje se rok za izjavo o spremembi priimka po razvezi ali razveljavitvi zakonske zveze, s katero lahko posameznik pridobi priimek, ki ga je imel pred sklenitvijo zakonske zveze, iz sedanjih 6 mesecev na eno leto. V vladi so ocenili, da je bilo pol leta premalo.
  3. Vložitev prošnje za spremembo imena se bo namesto na polnoletnost vezala na popolno poslovno sposobnost posameznika.
  4. Razširja se zadržke za spremembo osebnega imena tudi na primer pogojnih kaznih za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti za obdobje trajanja poizkusne dobe – tako imena ne morejo spremeniti obsojeni na pogojno zaporno kazen v času trajanja preizkusne dobe.

J. M.