Višja denarna socialna pomoč in varstveni dodatek

(vir: pixabay.com)

Denarna socialna pomoč in varstveni dodatek sta po novem višja za dva odstotka. Znesek socialne pomoči je 392,75 evra in je za 39,3 odstotka višji od zneska do 1. junija 2018. Znesek varstvenega dodatka pa je od danes dalje 577,34 evra.

Štiričlanska družina, kjer sta dva mladoletna otroka, družina pa nima dohodkov niti premoženja, bo od danes dalje lahko prejela 1.125,79 evra socialne pomoči. V to sta všteta denarna socialna pomoč in otroški dodatek skupaj.

V Sloveniji je trenutno 53.183 prejemnikov denarne socialne pomoči oziroma 3.275 prejemnikov več kot maja letos.

Poleg današnje redne uskladitve se je denarna socialna pomoč za 87 evrov zvišala že s 1. junijem 2018. Pred tem je bila 298,50 evra. Današnje povišanje pa je 7,25 evra na osebo.

V zadnjih dveh mesecih se je tako mesečna denarna socialna pomoč za osebo povečala za 94,25 evra ali za 39,3 odstotka.

Nadalje 17.913 oseb prejema varstveni dodatek, kar je 1.199 oseb več kot maja 2018.

Z današnjim dnem sta se uskladila tudi posmrtnina in pogrebnina. Posmrtnina je po novem 392,75 evra, pogrebnina pa 785,50 evra.

C. R.