Veliki premiki na področju oskrbe starejših, kako je z Osilnico?

(vir: pixabay.com)

Področje domov za starejše je bilo v zadnjem desetletju močno zapostavljeno, zadnje vlade so denar namenjale predvsem za različne študije, od katerih pa v domovih niso imeli veliko. V veliko domovih se zato srečuje z neprimernimi prostorskimi pogoji in dotrajano infrastrukturo, kar je ne nazadnje tudi močno zaznamovalo odziv na epidemijo.

Stvari se obračajo, resorni minister Janez Cigler Kralj je v teh dneh napovedal 11 novih enot domov za starejše, 218 mest za dnevno varstvo, 178 mest za začasne namestitve in 1285 novih postelj.

Ministrstvo je namreč podelilo 11 koncesij za izgradnjo novih domov v državi, med drugim tudi v Šentjerneju.

Hkrati bo v naslednjih dveh letih zagotovljenih 30 milijonov evrov za dodatna mesta tudi z intenzivnim črpanjem evropskih sredstev. Sredstva bodo namenjena sofinanciranju projektov prenove, nadgradnje ali novogradnje primernih in varnih kapacitet ter nujnih prilagoditev prostorov izvajalcev varstva starejših, v okviru tega bo denar zagotovljen tudi za dom starejših v Novem mestu. Predvidenih je tudi dodatnih 5 domov za starejše, lokacije pa še niso znane.

Minister Janez Cigler Kralj je ob tem poudaril: “Starejšim moramo čim dlje časa omogočati, da ostanejo v domači oskrbi. Izboljšati želimo kadrovske, finančne in infrastrukturne pogoje za delovanje domov za starejše.”

Pred letom dni, ko je zdajšnja vlada prevzela vodenje države, sta bili dodatno izpostavljeni dve nedokončani investiciji: v Vrtojbi in Osilnici. V tem obdobju so dom v Vrtojbi rešili tako, da dela nadaljuje koncesionar. Za Osilnico pa očitno tudi med koncesionarji ni bilo zanimanja.

Osilnica: Omejitev lokacije

Nasedla investicija v Osilnici (vir: arhiv)

Na ministrstvu so povedali, da podpirajo idejo o investiciji v Osilnici, vendar pa se je treba pri tem zavedati omejitvam lokacije.

“Oddaljenost objekta do javnih institucij, kot so zdravstveni dom, laboratorij, bolnišnica, urgenca, zobozdravnik, okulist, vzdrževalec slušnih aparatov (do prvega zdravstvenega doma je 45 minut vožnje, do bolnišnice pa eno uro), predstavlja preveliko oviro za ustrezno delovanje doma za starejše in zato dom za starejše na omenjeni lokaciji ni optimalna izbira,” so pojasnili za medije.

Zdravstvena stanja oskrbovancev v vseh domovih za starejše so zahtevna; so nepokretni, mnogi potrebujejo večkrat tedensko oskrbo v bolnišnici, vožnja pa je za njih preveč stresna. Na ministrstvu so še dodali:

“Zaradi lokacijske specifike objekta dogovori o različnih možnostih dejavnosti, ki bi se v objektu izvajale, še potekajo, zato končna odločitev še ni znana. Občina Osilnica pa je seznanjena tudi z možnostjo zasebno-javnega partnerstva oziroma z možnostjo izvajanja institucionalnega varstva za starejše na podlagi pridobljene koncesije.”

K. R.