Več kot polovica Belokranjcev in Belokranjk se na delo dnevno vozi drugam

(vir: arhiv)

V Beli krajini ima delo v domači občini vedno manj delovno aktivnih oziroma zaposlenih občanov. V Črnomlju ima delovno mesto v domači občini le 49,5 odstotka vseh zaposlenih, v občini Metlika je to 50,6 odstotka, v občini Semič pa le 40,9 odstotka.

Od skupno 10.497 zaposlenih v Beli krajini se jih na delo v druge občine dnevno vozi 5.395, ali 51,4 % vseh. Stanje je slabše kot pred osmimi leti. Leta 2010 se je na delo v druge občine dnevno vozilo 3.842 zaposlenih Belokranjcev in Belokranjk.

V občini Črnomelj je 5.694 delovno aktivnih oziroma zaposlenih prebivalcev, od tega se jih kar 2.875 na delo dnevno vozi v drugo občino, od tega je 1.119 žensk.

Delovno mesto v občini Črnomelj ima le 49,5 % delovno aktivnih oziroma zaposlenih občanov.

Pred osmimi leti se je na delo v druge občine dnevno vozilo 2.242 Črnomaljk in Črnomaljcev, kar pomeni, da se je število tistih, ki nimajo zaposlitve v svoji občini, povečalo za 28 %.

V občini Metlika je 3.279 delovno aktivnih oziroma zaposlenih prebivalcev. Na delo drugam se jih dnevno vozi 1.619, od tega 648 žensk.

Delovno mesto v občini Metlika ima le 50,6 % delovno aktivnih oziroma zaposlenih občanov.

V letu 2010 je bilo 1.346 takšnih, ki so se na delo dnevno vozili v druge občine, kar pomeni, da se je število zmanjšalo.

V občini Semič je 1.524 delovno aktivnih oziroma zaposlenih, od tega se jih 901 vozi na delo v drugo občino, od tega 371 žensk.

Delovno mesto v občini Semič ima le 40,9 % delovno aktivnih oziroma zaposlenih občanov.

V primerjavi z letom 2010 se na delo v druge občine dnevno vozi 46 % več Semičanov. Leta 2010 je bilo takšnih 254.

Podatki so vzeti iz uradnih evidenc Statističnega urada RS in veljajo za dan 31. 12. 2017. Statistični urad te podatke namreč objavlja le na letni ravni. Namen njihove objave je spremljanje mobilnosti delavcev na območju Slovenije in ugotavljanje delovnih tokov med posameznimi občinami. V podatkih niso zajeti kmetje, saj ti praviloma ne odhajajo na delo v drugo občino. Upoštevano je merilo začasnega in stalnega prebivališča zaposlenih. Zajeti so zaposleni in samozaposleni, ki so obvezno socialno zavarovani, ne glede na to, ali imajo zaposlitev s polnim ali z delovnim časom, krajšim od polnega.

Vir: SURS: delovne_migracije

A. L.