Vas zanima, na koliko so ocenili vašo nepremičnino?

Vir: pexels.com.

Na portalu množičnega vrednotenja nepremičnin sta od danes objavljena predlog modelov vrednotenja nepremičnin in poskusno izračunane vrednosti nepremičnin. Hkrati je na vseh občinah stekla javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin. Zainteresirani lahko mnenja in pripombe k predlogu modelov vrednotenja posredujejo do 15. novembra.

Podatki o vrednosti so javni in jih je mogoče pridobiti na spletnem naslovu https://eprostor.gov.si/PI_JAVNI/. Za to potrebujete le naslov za enodružinske hiše ali številko stanovanja za stavbe z etažno lastnino.

Pritožbe na cenitev še niso možne, posamezniki lahko Gursu podajo le pripombe na same modele oziroma svojim občinam predlagajo spremembo vrednostnih con. Znano pa je, da bodo nekatere nepremičnine vredne tudi 20, 30 ali 40 odstotkov več doslej.

Največje spremembe se kažejo predvsem pri stanovanjskih hišah in stavbnih zemljiščih, pri katerih so se cene v zadnjih letih najbolj zvišale.

Po 45-dnevnem roku, v katerem lahko posamezniki podajo pripombe na predlagane modele, se bodo do njih najprej opredelile občine. Vlada bo do konca marca 2020 potrdila končni predlog modelov. Prvega aprila 2020 bo nato vsak lastnik po pošti prejel t. i. zbirno potrdilo o posplošenih vrednostih njegovih nepremičnin, ki bo uradni dokument.

Šele po 1. aprilu 2021 bo možno tudi uveljavljanje posebnih okoliščin za posamične stavbe, kot je denimo izredno neugodna mikrolokacija ali močno poškodovana struktura stavbe – če bo lastnik nepremičnine tako pripombo posredoval že sedaj, bo ta brezpredmetna.

Na Gursu so za pripombe oz. predloge in podajanje informacij javnosti odprli več komunikacijskih kanalov – klicni center na telefonski številki 080 20 09, elektronski naslov [email protected], ljudem so na voljo spletni portal www.mnv.e-prostor.gov.si z vsemi podatki in dokumentacijo ter Gursovi uslužbenci na vseh 41 lokacijah geodetskih pisarn.

Posplošene vrednosti nepremičnin se uporabljajo v najrazličnejše namene. Eden od njih bo v prihodnje tudi nepremičninski davek.

Cenitve bodo uporabljale tudi banke, zavarovalnice, država pri vprašanju socialnih transferjev, nepremičninske agencije in podobno. Zato gre za pomembne stvari.

Zdajšnja vlada je uvedbo nepremičninskega davka zapisala v koalicijsko pogodbo, čeprav danes zatrjujejo, da ga v tem mandatu naj ne bi sprejeli.

C. R.