Vabilo k podpisu evropske državljanske pobude

Prek spleta poteka akcija zbiranje podpisov evropske državljanske pobude z naslovom Minority SafePack.

Namen pobude je zaščita avtohtonih narodnih manjšin v Evropi, kamor so vključene tudi slovenske manjšine v tujini ter italijanska in madžarska manjšina v Sloveniji. Poglavitni cilj pobude je sprejem niza pravnih aktov za izboljšanje zaščite oseb, ki pripadajo avtohtonim narodnim in jezikovnim manjšinam v EU. Ti bi namreč morali vključevati politične ukrepe na področju regionalno govorjenih jezikov in jezikov manjšin, izobraževanja in kulture, regionalne politike, sodelovanja, enakosti, avdiovizualnih ter drugih medijskih vsebin.

Več informacij o pobudi je dostopnih na spletni strani https://www.fuen.org/ ali na spletni strani evropske državljanske pobude: http://www.minority-safepack.eu/.

Svoj podpis lahko elektronsko oddamo na povezavi: https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/#/

Zbiranje podpisov poteka do 3. aprila 2018. Dodajmo, da je na obrazcu treba slediti navodilom, med drugim morda opozorimo še na pravilen zapis datuma rojstva, ker sicer obrazca ne sprejme. Pravilen zapis datuma (primer): 01/01/1991

Pobudo lahko podpišemo vsi državljani EU, ki imamo volilno pravico. Po predpisih o evropskih državljanskih pobudah moramo v Sloveniji zbrati 6000 podpisov, zato vabljeni.

C. R.