V Zalogu je sodelovalo 575 gasilcev iz celotne dolenjske gasilske regije

Uničili veliko opreme, bili napoteni k osebnim zdravnikom, kdo bo pokril stroške?

V požaru Ekosistemov v Zalogu, kjer so 20. julija začele goreti neznano velike količine neznano (ne)varnih odpadkov, je sodelovalo kar 575 gasilcev iz celotne dolenjske gasilske regije. Prihodov in odhodov gasilcev je bilo 881. Nekateri so prišli večkrat. Znano je, da gre prav gasilcem največja zahvala za to, da ni prišlo še do večje okoljske katastrofe.
Podatke nam je sporočil Gregor Blažič, direktor – poveljnik Gasilsko-reševalnega centra (GRC) Novo mesto. Povedal je, da so bili gasilci novomeške enote v Zalogu od četrtka do vključno ponedeljka, iz GRC je sodelovalo 26 gasilcev. Bili so tudi med tistimi, ki so na mesto požara prišli večkrat v teh dneh.

Gasilci napoteni na pregled k osebnim zdravnikom

Na vprašanje, ali so bili gasilci, ki so sodelovali pri gašenju in odpravljanju posledic v Zalogu zdravniško pregledani, nam je Blažič odvrnil:
“Na podlagi dogovora z Zdravstvenim domom Novo mesto so bili naši gasilci napoteni na pregled svojim osebnim zdravnikom. Na podlagi teh pregledov, pa bodo po potrebi napoteni še na usmerjene zdravniške preglede.”
Dodal je še, da so dali pregledati tudi vse osebne doziletre radiološkerga sevanja, ki jih imajo gasilci v intervencijskih oblekah. Rezultat je bil negativen.

Uničena gasilska oprema

Ker smo v uredništvo prejeli tudi več podatkov o tem, da je bilo pri gašenju in odpravi posledic uničene veliko gasilske opreme, vključno z gasilskimi oblekami, smo Blažiča še vprašali, kako je s tem. Potrdil je, da je bilo “uničene kar nekaj opreme”.

Bo stroške plačalo podjetje Ekosistemi ali nemara kar davkoplačevalci?

Na vprašanje, kdo bo kril stroške, je Gregor Blažič, direktor – poveljnik GRC Novo mesto, odgovoril: “Kdo bo kril stroške ta trenutek še ni dorečeno.”
Pri tem je omenil 6., 37., 43. člen Zakona o gasilstvu. Pri tem 6. člen zakona določa, da denar za gasilce daje občina, 37. člen govori o vodenju intervencije, 43. člen pa je bolj zanimiv.
Ta določa, da stroške intervencije, ki izhajajo iz nalog gasilstva, krije občina. Ne glede na to pa stroške pokrije povzročitelj, ki je požar ali nesrečo povzročil namenoma ali iz velike malomarnosti; kdor opusti predpisane varnostne ukrepe pri prevozu, skladiščenju ali drugih opravilih z nevarnimi snovmi in  kdor ne organizira požarne straže v skladu s predpisi.
Stroške izterja pristojni organ občine.
Stroški intervencije gasilskih enot, nastali med intervencijo izven območja občine, za katero so ustanovljene, pa se krijejo iz proračuna Republike Slovenije, če je bila intervencija izvršena na podlagi državnega načrta zaščite in reševanja oziroma na podlagi odločitve pristojnega regijskega ali državnega poveljnika Civilne zaščite.
C. R.