V vrtce in osnovne šole se vrnejo učenci od 1. do 3. razreda v celotni Sloveniji

(vir: arhiv)

S spremembami in dopolnitvami Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih je vlada odpravila omejitve na regije in sklenila, da se v vrtce in osnovne šole prihodnji torek vrnejo učenci od 1. do 3. razreda v celotni Sloveniji.

Prav tako se zaradi izboljšanja epidemioloških razmer na ravni celotne države odpirajo knjižnice, muzeji in galerije. Pod določenimi pogoji je dovoljeno tudi obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog.

Vlada odpravila omejitev zbiranja v vrtcih in osnovnih šolah za učence od 1. do 3. razreda, ne glede na statistično regijo.

Vračanje učencev prvega triletja osnovnih šol bo fizično mogoče ob pogojih, kakršni so že zdaj veljali za rdeče regije po celotni državi. Enaka ureditev bo veljala za predšolsko vzgojo in tudi za vsa tista sproščanja, ki so bila do zdaj pri gospodarski oz. storitveni dejavnosti možna zgolj v rdečih regijah.

Prav tako izjeme, ki se nanašajo na študente, niso več vezane na statistične regije. To pomeni, da so v višjih strokovnih šolah ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih dovoljene laboratorijske vaje in individualni pouk.

Določene je tudi nova izjema v glasbenih šolah in umetniških gimnazijah glasbene in plesne smeri, in sicer izvajanje individualnega pouka. Dijakom, ki se udeležujejo individualnega pouka, je omogočeno bivanje v dijaških domovih.

Podaljšala je tudi veljavnost Odloka o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji in sklenila, da se zaradi izboljšanja epidemioloških razmer na ravni celotne države odpirajo knjižnice, muzeji in galerije v vseh statističnih regijah.

Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije je obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog dovoljeno v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pod pogojem, da upravljavec naprav zagotovi hitro testiranje (HAGT) v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče. Če pogoja iz prejšnjega odstavka upravljavec naprav ne more izpolniti iz objektivnih razlogov, je uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih prog dovoljena osebam, ki upravljavcu naprav predložijo negativni test na COVID-19 po HAGT ali PCR metodi, opravljen v Sloveniji in ni starejši od 24 ur, ter otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev. Predložitev negativnega testa COVID-19 ni potrebna za kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov.

Vlada je podaljšala veljavnost odlokov sprejetih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, s katerimi se do 12. februarja 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

– Odlok o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji
– Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov
– Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2
– Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih
– Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji

55. redna seja Vlade Republike Slovenije | GOV.SI

M. D.