V tem trenutku na seznamu 187 pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji

Mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor (vir: arhiv)

Vlada je na podlagi Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji covid–19 določila seznam 187 pomembnih investicij, v skupni vrednosti 7,7 milijarde evrov. Gre za investicije, ki so ključne za zagon gospodarstva po prenehanju epidemije, interventni zakon pa daje osnovo, da se bodo investicije hitreje realizirale.

Seznam pomembnih investicij bo vlada še dopolnjevala, ustanovljena je koordinacijska skupina, ki bo skrbela predvsem za časovno koordinirano izvajanje postopkov, potrebnih za izvedbo teh investicij.

Namen določitve pomembnih investicij je predvsem v koordinirani in s tem pospešeni obravnavi posameznih postopkov povezanih s temi investicijami, ki bodo omilile gospodarsko škodo, ki jo je pustila epidemija.

Z zagonom investicij se bo povečala gospodarska rast v vseh sektorjih države, tako v gradbeništvu kot drugih panogah kot so prodaja, opremljanje prostorov, posredovanje, trgovina itd.

Koordinacijska skupina bo odgovorna za pospešeno in koordinirano izvedbo pomembnih investicij, kar bo pomenilo učinkovito delovanje. Torej gre za ukrep, ki je namenjen učinkovitejšim, hitrejšim postopkom, nikakor pa ne škodovanju okolju in naravi.

Kriteriji za določitev pomembnih investicij

Vsi resorji so bili pozvani k posredovanju morebitnih predlogov za uvrstitev na seznam pomembnih investicij. Ministrstvo za okolje in prostor, ki ga vodi mag. Andrej Vizjak, pa je bilo pristojno za uskladitev tega seznama med resorji.

Pomembne investicije  so  razdeljene po statističnih regijah in na vsebine iz področij okolja, energetike, prometa in regionalnega razvoja.

Na seznamu so naslednje investicije:

  • s področja okolja:                       22
  • s področja energetike:                 19
  • s področja prometa:                    70
  • s področja regionalnega razvoja:  76

Projekti iz področja regionalnega razvoja so predvsem projekti, ki se nanašajo na

  • gradnjo stanovanjskih sosesk,
  • zdravstvenih domov,
  • izobraževalnih ustanov in podobno,
  • posebna pozornost je namenjena starejšim.

V seznam so vključeni vsi predlogi, ki imajo ocenjeno vrednost nad 5 milijonov evrov ter imajo predviden začetek izvedbe v letu 2020 oziroma 2021 ter vse predlagane investicije nad vrednostjo 25 milijonov evrov, ki imajo predviden začetek izvedbe poleti 2021.

Preverili smo, katere investicije so trenutno vključene med pomembne in se nanašajo na našo regijo, to je Jugovzhodno Slovenijo.

Projekt Vrednost projekta Možen začetek izvedbe del do konca leta:
Izgradnja odseka 3. razvojna os jug, 1. in 2. etapa, od priključka NM vzhod do Osredka Nad 5 mio eur 2020
Izgradnja odseka 3. razvojna os – jug, 3. in 4. etapa (odsek Osredek – Maline) Nad 25 mio eur 2024
Dvotirnost dolenjske železniške proge Nad 5 mio eur 2021
Uvedba daljinskega vodenja prometa Nad 5 mio eur že poteka
Gradnja najemnih stanovanj Novo mesto, Brdo Drage Nad 5 mio eur 2021
Novogradnja Osnovne šole Loka Črnomelj Nad 5 mio eur 2021
Deinstitucionalizacija – vzpostavitev stanovanjskih skupin Nad 5 mio eur 2021
Center na Kočevskem – Posodobitev obrata na lokaciji Snežnik – proizvodnja žaganega lesa, lepljenih profilov Nad 5 mio eur                      2020

Izgradnja domov za starejše

Za celo Slovenijo je v načrtu še izgradnja 5 domov za starejše občane, kot možen začetek je navedeno leto 2021.

Nadalje načrtujejo izgradnjo domov za starejše – investicije v infrastrukturo, namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva oz. začasnih namestitev za starejše – vzpostavitev stanovanjskih skupin.

V načrtu je tudi prevzem in dokončanje večstanovanjskega kompleksa za starejše v Vrtojbi.

Kot rečeno, seznam pomembnih investicij še ni dokončen in se bo lahko še dopolnjeval.

Seznam pomembnih investicij, ki so trenutno navedene na seznamu, je objavljen tukaj

J. M.