V teku projektiranje predora pod Gorjanci

Fotografija je simbolična.

Na južni tretji razvojni osi trenutno poteka projektiranje predora pod Gorjanci. V decembru pa bo državni zbor odločal o predlogu vlade, da se dela in izvedba proti Beli krajini prenese na Družbo za avtoceste RS (Dars). Denar za izgradnjo bo zagotovil Dars, investicija bo stala več sto milijonov evrov.

To je na včerajšnji seji državnega zbora povedal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.

Natančnejši podatki iz projekta bodo tako znani že kmalu. Aktivnosti potekajo, to je razvidno tudi iz podatkov Darsa. Trenutno so v teku razpis za odkupovalce zemljišč, izdelava projektne dokumentacije, izvedba parcelacije in podobno.

Za prvo in drugo etapo nove cestne povezave, to je od priključka Novo mesto vzhod do priključka Osredek, so nekatere aktivnosti že končane. V teku so pridobivanje nepremičnin, izdelava Poročila vplivov na okolje ter pridobitev okoljevarstvenega soglasja. Investicijska dokumentacija in arheološke raziskave so končane.

Projekt je v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja in natančnejše dokumentacije izvedbe (PZI), v teku je tudi razpis za izbiro izvajalca del. (vir)

Osnovni tehnični podatki o novi trasi na območju tretje razvojne osi – jug so:

 • dolžina štiripasovne ceste: 17,9 km,
 • dvopasovne navezovalne ceste 3,1 km,
 • 7 izvennivojskih priključkov,
 • 3 mostovi,
 • 4 viadukti,
 • 1 predor Gorjanci (dolžine 2.341 m),
 • 2 pokrita vkopa,
 • 10 nadvozov,
 • 10 podvozov,
 • 2 podhoda in
 • 2 počivališči (tipa E, F) – Težka Voda vzhod in Težka Voda zahod.

Vir: dars.si

Severni del tretje razvojne osi (od Šentruperta na avtocesti A1 do Slovenj Gradca pa postaja že realnost. Na območju Gaberk so dela namreč stekla že pred mesecem dni, to je sredi oktobra.

M. D.