V Ribnici se še niso odločili kam, če sploh, preseliti romsko naselje Lepovče

Ribniški občinski svet je na četrtkovi seji sprejel sklep, po katerem bo občina nadaljevala postopek umeščanja romskih naselij v prostor. V njem bodo odločili tudi, ali bo romsko naselje v Lepovčah ostalo na trenutni lokaciji ali ga bodo preselili severneje ob cesto proti Mali gori, je za STA povedal župan Samo Pogorelc.

 

Po besedah župana za umeščanje romskega naselja, ki leži ob gospodarski coni v Lepovčah, obstajata dve možnosti. Po prvi bi naselje z nekaj ureditvenimi posegi ostalo na trenutni lokaciji, po drugi pa bi ga preselili nekoliko severneje, ob cesto proti Mali gori. “Katera možnost je najbolj primerna, se bo pokazalo v nadaljnjem postopku,” je dejal.

Občina bo po četrtkovi odločitvi občinskega sveta, da nadaljujejo z umeščanjem romskih naselij v prostor in jih na ta način legalizirajo, po besedah župana nadaljevala s postopkom za spremembo občinskega prostorskega načrta. V tem postopku bo sprejeta tudi odločitev, katera od omenjenih dveh možnosti, je najbolj primerna. Se pa zaveda, da v kolikor se bodo odločili, da Romi v Lepovčah ostanejo tam, kjer so, da nove širitve gospodarske cone, razen že predvidenih, najverjetneje več ne bodo mogoče. Da ostanejo na trenutnem mestu, si sicer želijo tudi Romi sami.

V občini Ribnica sicer Romi pretežno živijo na treh območjih – v Lepovčah, Goriči vasi in Otavicah. Vsa tri naselja so tako lastniško kot komunalno neurejena. Naselje Lepovče se nahaja v območju industrijske cone, naselji Goriča vas in Otavice pa sta na kmetijskih zemljiščih.

Zato je občina leta 2021 naročila izdelavo strokovnih podlag za njihovo umestitev v občinski prostorski načrt in s tem njihovo legalizacijo. Glede Lepovč je strokovna študija, ki jo je izvedel zunanji izvajalec, nakazala več možnih lokacij, pri čemer sta na koncu, kot rečeno, obveljali dve, glede Goriče vasi in Otavic pa študija predvideva, da bi naselji ostali na trenutnih lokacijah, če bo le mogoča njihova legalizacija. Na slednje upa tudi župan.

A. V.