V proračunu 30 milijonov evrov za gradnjo domov, pred tem desetkrat manj

Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je na današnji novinarski konferenci predstavil epidemiološko sliko in ukrepe za preprečevanje širjenja virusa v socialnovarstvenih zavodih in domovih za starejše občane.

Poudaril je, da se življenje v domovih za starejše občane normalizira, v domove sprejemajo že nove oskrbovance, v načrtu so nove investicije, denar je zagotovljen.

V zadnjem tednu so v domovih starejših občanov (DSO) zabeležili 23 na novo pozitivnih stanovalcev. Dne 5. februarja je bilo v DSO evidentiranih skupaj še 213 pozitivnih primerov stanovalcev, še 15. decembra lani pa je bila številka več kot 10-krat višja, saj je znašala 2233.

V 34 varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje v institucionalnem varstvu je pozitivnih 27 uporabnikov, takih je tudi 19 zaposlenih.

Trenutno je zaščitenih okoli 70 odstotkov zaposlenih v zavodih s področja institucionalnega varstva, v kar je vštetih 2062 zaposlenih, ki so prejeli oba odmerka cepiva, 1221 zaposlenih s prvim odmerkom, kot tudi 4310 zaposlenih, ki so covid-19 že preboleli.

V domove za starejše že sprejemajo nove stanovalce

V DSO že izvajajo tudi sprejeme novih stanovalcev, tako je bilo v januarju 2021 sprejetih 787 novih oskrbovancev.

Za primerjavo: v letu 2019 je bilo izvedenih skupaj 6363 novih sprejemov, v letu 2020 pa 5313. Dne 5. februarja so izvajalci imeli za sprejeme prostih še 745 mest, zato bodo s sprejemi nadaljevali.

Ministrstvo je prek razpisa zagotovilo tudi 1280 novih mest za institucionalno varstvo starejših. Na razpis je prispelo 21 ponudb, poročilo strokovne komisije za pregled in presojo ponudb je objavljeno na spletni strani ministrstva. Poleg omenjenih novih mest se bo javna mreža domov razširila tudi z investicijami iz proračunskih sredstev.

Tako je v proračunu za leto 2021 že zagotovljenih 30 milijonov evrov za gradnjo novih domov za starejše. Za primerjavo: v letu 2017 je bilo v proračunu za te namene 0 evrov, v letu 2018 in 2019 pa skupaj le 3 milijone evrov.

Dodatno pozornost bodo na ministrstvu namenili tudi obvladovanju težav v duševnem zdravju oskrbovancev.

Zato si prizadevajo, da bi okrepili kader, predvsem fizioterapevte, delovne terapevte in kineziologe, ki lahko pomagajo uporabnikom pri ohranjanju telesnih in miselnih sposobnosti.

M. D.